Giấy mời và đăng ký tham dự Hội thảo Quốc tế thực hiện giải pháp toàn cầu về an toàn người bệnh

Ngày 12/11/2019, Cục Quản lý Khám chữa bệnh tổ chức Hội thảo An toàn người bệnh

  1. Giấy mời tham dự Hội thảo https://www.dropbox.com/s/bwr851zo1hdn5xa/Giay%20moi%20Hoi%20thao.pdf?dl=0
  2. Đăng ký tham dự Hội thảo tại đây: http://diendan.chatluongbenhvien.vn/
  3. Danh sách đơn vị được lựa chọn báo cáo và trình bày Poster tại Hội thảo https://www.dropbox.com/s/gkwfp6zk8uf107t/Cong%20van%20thong%20bao%20don%20vi%20duoc%20lua%20chon%20poster.pdf?dl=0
  4. Chương trình Hội thảo (Cập nhật ngày 04/11/2019) https://www.dropbox.com/s/4m6zx8jfunbslal/Chuong%20trinh%20hoi%20th%E1%BA%A3o%20quoc%20te%20an%20toan%20nguoi%20benh_12_11.docx?dl=0

0 comments

Quản lý thông tin

Quân nhân hành hung nhân viên y tế BVĐK tỉnh Bắc Kạn bị cảnh cáo về Đảng và chính quyền, điều chuyển công tác

Cục quản lý Khám, chữa bệnh vừa nhận được văn bản báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn về việc các thầy thuốc bị người nhà người bệnh hành hung tại BV đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Người có hành vi lăng mạ, hành hung nhân viên của bệnh viện được xác định là một quân nhân.