Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 5.1. Du thao Thong tu PVHDCM- sau tham dinh 27.6.19-xin ý kien lan 2 5.2. Phu luc 1 DMCMKT BS DK 27.6.2019 […]

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
5.1. Du thao Thong tu PVHDCM- sau tham dinh 27.6.19-xin ý kien lan 2

5.2. Phu luc 1 DMCMKT BS DK 27.6.2019

5.3. Phu 2 – Danh mục KT theo CKHN43-21

5.4. Phu Luc 3 DS Chuyen Khoa

Để có cơ sở hoàn thiện Dự thảo thông tư nêu trên trước khi trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân nghiên cứu Dự thảo sớm và gửi góp ý trực tiếp qua đường văn bản/file mềm theo địa chỉ: Phòng Quản lý Hành nghề khám chữa bệnh – Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế:138A Giảng Võ- Ba Đình – Hà Nội

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: