Góp ý Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được Lãnh đạo Bộ Y tế giao nhiệm vụ làm đầu mối xây dựng “Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” (sau đây gọi tắt là Thông tư).

>> cvrn-2018-491-1

>> Dự thảo Thông tư KSNK

>> 7.5. Phiếu tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư Kiểm soát nhiễm khuẩn

Để Thông tư phù hợp với thực tế, phát huy hiệu quả và được ban hành theo quy định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành, Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế các ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành góp ý Dự thảo Thông tư, sau đó tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc.

2. Giám đốc các Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tổ chức cho đơn vị góp ý Dự thảo Thông tư.

3. Gửi ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 20/5/2018 để Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tổng hợp, tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện và trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư.

Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Website của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế tại địa chỉ kcb.vn. Để biết thêm thông tin xin liên hệ: ThS. Hà Thị Kim Phượng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, điện thoại 0981110188, Email: hakimphuong2009@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments