Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Tải tại đây https://1drv.ms/u/s!AsPppVTclbbJ2nUoMJSuKd9YogEI?e=TOfpz0  

Dự thảo Thông tư Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Tải tại đây https://1drv.ms/u/s!AsPppVTclbbJ2nUoMJSuKd9YogEI?e=TOfpz0

 

CÙNG DANH MỤC

0 comments