Dự thảo Thông tư Quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

Dự thảo Thông tư Quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

  1. Công văn số 1157/KCB-QLCL-CĐT ngày 02/12/2021 Vv Góp ý Dự thảo thông tư Quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện

https://www.dropbox.com/s/avx7f1440qnllpb/CV%201577%20gop%20y%20Thong%20tu%20DGCL.pdf?dl=0

2. Dự thảo Thông tư thông tư Quy định đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện (File đính kèm dưới đây)

 

 

 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments