Hiển thị 45 trong 45 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày HH
Dự thảo lần 4 Dự thảo Thông tư hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh 11/12/2015
1230/KCB-ĐD Công văn xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình quốc gia KSNK 2016-2020 19/10/2015
Dự thảo Dự thảo Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về sức khỏe tâm thần giai đoạn 2016 – 2025 17/10/2015
(Đã ban hành) Dự thảo Thông tư Quy định việc cấp, cấp lại, chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 16/10/2015
Góp ý lần 1 Dự thảo Thông tư Quy định về danh mục bệnh, danh mục kỹ thuật điều trị ban ngày và định mức kinh tế kỹ thuật giường điều trị ban ngày 14/10/2015
TT48 Version 8 Dự thảo sửa đổi Thông tư 48 về Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm 01/10/2015
Dự thảo lần 2 Dự thảo Thông tư Quy định dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và mức chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 03/09/2015
Dự thảo 10 Dự thảo Thông tư Quy định về trang phục y tế (Dự thảo 10) 12/08/2015
DT 11.08.2015 Góp ý Dự thảo Thông tư Quy định kê đơn thuốc điều trị ngoại trú 11/08/2015
Dự thảo Thông tư Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tâm thần 31/07/2015
DT48 Dự thảo sửa đổi Thông tư 48 về Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm 31/07/2015
785/KCB-NV Dự thảo Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Vi sinh trong bệnh viện 28/07/2015
Dự thảo Thông tư Quy định về sử dụng hộp thư góp ý tại các cơ sở y tế 20/07/2015
Dự thảo họp Hội đồng 14:00 ngày 16/7) Dự thảo Danh mục tương đương giữa tên kỹ thuật và giá dịch vụ (Tài liệu họp Hội đồng) 16/07/2015
DT ngày 29/06/2015 Dự thảo Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế phục hồi chức năng và thực hiện chi trả phục hồi chức năng ban ngày được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 29/06/2015
Kết thúc, Hội đồng đã thông qua (Dự thảo) Tài liệu hướng dẫn phòng phòng ngừa lây nhiễm vi rút Corona gây hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) 29/06/2015
4374/BYT- KHTC Dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc 23/06/2015
Hạn cuối đến 4/8/2015 Dự thảo danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư 03, Thông tư 04 19/06/2015
Dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 41 về hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy phép hoạt động 19/06/2015
Dự thảo Thông tư Quy định về trang phục y tế (lần 7) 26/05/2015