Dữ liệu tổng hợp bệnh tay chân miệng

Dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống thu thập thông tin bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học và sinh viên được phép sử dụng dữ liệu dữ liệu này cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu […]

Dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống thu thập thông tin bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học và sinh viên được phép sử dụng dữ liệu dữ liệu này cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu này cho các mục đích thương mại hoặc mục đích khác. 


0 comments

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]