Dữ liệu tổng hợp bệnh tay chân miệng

Dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống thu thập thông tin bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học và sinh viên được phép sử dụng dữ liệu dữ liệu này cho mục đích nghiên cứu khoa học. Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu […]

Dữ liệu này được tổng hợp từ hệ thống thu thập thông tin bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế. Các nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, trường đại học và sinh viên được phép sử dụng dữ liệu dữ liệu này cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Nghiêm cấm sử dụng dữ liệu này cho các mục đích thương mại hoặc mục đích khác. 


0 comments