Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019 (Công văn Số 420/KCB-QLCL&CĐT)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2898/VPCP-TH ngày 10/04/2019 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 1994/BYT-VPB1 ngày 12/04/2019, ngày 25/4/2019 Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã ban hành công văn số 420/KCB-QLCL&CĐT về việc bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

>> Công văn số 420 bảo đảm công tác y tế trong dịp 30-4 và 1-5(.doc)
>> Công văn số 420 bảo đảm công tác y tế trong dịp 30-4 và 1-5(.pdf)
>> Phụ lục Mẫu báo cáo 30-4 va 1-5(.excel)

Nội dung Công văn Số 420/KCB-QLCL&CĐT ngày 25/4/2019 về việc Bảo đảm công tác khám, chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2019

Kính gửi:
– Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2898/VPCP-TH ngày 10/04/2019 và ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Công văn số 1994/BYT-VPB1 ngày 12/04/2019 về bảo đảm công tác y tế trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Y tế các Bộ, ngành thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau đây:

1) Đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính – hậu cần và trực bảo vệ – tự vệ;

2) Tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh/người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác;

3) Thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng .v.v nếu có tại địa phương;

4) Đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng tránh đuối nước, cảnh báo tai nạn tại các địa điểm tập trung đông khách du lịch;

5) Đảm bảo thường trực Đường dây nóng 24/24 để sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết: các diễn biến bất thường về cấp cứu, tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng;

6) Kết thúc đợt nghỉ lễ, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có báo cáo, tình hình khám chữa bệnh cấp cứu trong dịp nghỉ lễ về cơ quan chủ quản theo phụ lục đính kèm (Phụ lục 1: Báo cáo tổng hợp; Phụ lục 2: Danh sách nạn nhân tử vong do Tai nạn giao thông). Cơ quan chủ quản (Sở Y tế, Y tế ngành) có trách nhiệm tổng hợp và gửi file Excel qua email: qlbv.vn@gmail.com về Bộ Y tế trước 12 giờ ngày 1//5/2019 để kịp tổng hợp trình Bộ trưởng báo cáo Văn phòng Chính phủ.

7) Trường hợp có diễn biến đặc biệt như: Cấp cứu thảm hoạ; Tai nạn hàng loạt; Vụ ngộ độc thực phẩm; Dịch bệnh nguy hiểm, đề nghị đơn vị có báo cáo khẩn về cơ quan chủ quản để kịp thời giải quyết.
Yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung nêu trên để bảo đảm cho người dân có một kỳ nghỉ vui vẻ, an toàn và báo cáo về Bộ Y tế những diễn biến bất thường để kịp thời giải quyết./.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê (đã ký)

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Văn phòng Bộ (để phối hợp);
– Văn phòng CP; UB ATGT QG; UB các vấn đề XH Quốc hội;
– Website kcb.vn;
– Lưu: VT, QLCL.

 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments