Điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai hội nhập quốc tế trong chăm sóc người bệnh và nghiên cứu khoa học

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Quốc tế 2019. Hội nghị đánh dấu vai trò của đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai trong xu thể hội nhập quốc tế. Nhiều chuyên gia điều dưỡng, các bạn bè quốc tế đến từ […]

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Quốc tế 2019. Hội nghị đánh dấu vai trò của đội ngũ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai trong xu thể hội nhập quốc tế.

Nhiều chuyên gia điều dưỡng, các bạn bè quốc tế đến từ các quốc gia Mỹ, Nhật, Thái lan, Malaysia, Myanma, Bangladesh, Phillipine…đã tham dự và chia sẻ kinh nghiệm về ngành điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.


PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc PGS.TS. Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc bệnh viện Bạch Mai khẳng định, công tác điều dưỡng, hộ sinh đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe. Dịch vụ do người điều dưỡng, hộ sinh cung cấp ngày càng góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân và nâng cao vị thế nghề nghiệp, hình ảnh của người Điều dưỡng-Hộ sinh. Tuy vậy nhân lực điều dưỡng, hộ sinh của Việt Nam hiện nay không chỉ thiếu về số lượng mà trình độ chuyên môn cũng chưa phù hợp với xu thế cao đẳng hóa, đại học để được đăng ký hành nghề và được công nhận là điều dưỡng giữa các quốc gia trong khu vực và trên toàn thế giới.

Sự phát triển không đồng đều và đa dạng của ngành Điều dưỡng trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế tất yếu sẽ dẫn đến nhu cầu chuẩn hóa hệ thống đào tạo, chuẩn hóa trình độ điều dưỡng viên để tạo điều kiện cho việc di chuyển điều dưỡng và sự công nhận lẫn nhau về trình độ điều dưỡng giữa các nước khu vực ASEAN.Điều này đã khẳng định xu thế tất yếu về việc hội nhập của ngành điều dưỡng Việt Nam nói chung và điều dưỡng BV Bạch Mai nói riêng.

Công tác điều dưỡng có tính độc lập tương đối với công tác điều trị, vì vậy ngành điều dưỡng cũng cần từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để thực hiện trao quyền cho hệ thống điều dưỡng trong việc chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoạt động điều dưỡng, nguồn nhân lực, đào tạo cho điều dưỡng. Phát triển mô hình điều dưỡng cộng đồng, mô hình điều dưỡng chăm sóc người cao tuổi, mô hình trợ giúp chăm sóc. Hoàn thiện, nâng cao năng lực cho hệ thống điều dưỡng trưởng, đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho điều dưỡng trưởng tại các Sở Y tế và điều dưỡng trưởng khoa.

 ThS Bùi Thị Minh Thu- Trưởng phòng Điều dưỡng BV Bạch Mai cho biết, tại bệnh viện Bạch Mai, đội ngũ điều dưỡng trưởng, điều dưỡng viên đã vượt qua khó khăn để học tập, đào tạo liên tục, nghiên cứu khoa học nâng cao trình độ chuyên môn trong nước cũng như ngoài nước, rèn luyện y đức đã đóng góp phần không nhỏ vào việc cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, làm cho người bệnh hài lòng hơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, mọi mặt của công tác chăm sóc điều dưỡng luôn phải đi cùng với thực hành dựa vào bằng chứng và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Để điều dưỡng đạt được những năng lực theo chuẩn đầu ra cũng như những tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì công tác đào tạo điều dưỡng lại được xem là vấn đề quan trọng hàng đầu. Do đó việc đào tạo và cập nhật kiến thức trong thực hành lâm sàng và quản lý điều dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để điều dưỡng thể hiện vai trò của mình trong công tác nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh với bạn bè quốc tế.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Với chủ đề “Đổi mới trong thực hành lâm sàng của điều dưỡng ”, 30 bài trình bày gồm các bài giảng về công tác đào tạo dựa trên năng lực cho điều dưỡng, tự chủ trong chăm sóc,… Hội nghị Khoa họcĐiều dưỡng Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ hai là một diễn đàn để các nhà quản lý, các chuyên gia các bệnh viện, Trường đại học, cao đẳng có cơ hội gặp gỡ, học tập và chia sẻ kinh nghiệm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực điều dưỡng làm cơ sở cho việc xây dựng chương trình đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực điều dưỡng có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu hội nhập của các nước trong khu vực.

Một số lĩnh vực quan trọng như: Làm thế nào để nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng của điều dưỡng tại bệnh viện trong khi môi trường thực hành bệnh viện không đồng đều; Chương trình đào tạo lâm sàng cho giáo viên và sinh viên; Nâng cao chất lượng giáo viên lâm sàng; Chất lượng cơ sở đào tạo lâm sàng; Sự phối hợp hoạt động đào tạo lâm sàng điều dưỡng của các trường và các bệnh viện …v.v. nhằm đảm bảo phục vụ người bệnh thuộc các đối tượng được chính xác, thuận lợi; Quản lí sử dụng trang thiết bị vật tư y tế tại các bệnh viện đảm bảo chất lượng đúng qui trình, an toàn và hiệu quả; Quản lý chất lượng & An toàn người bệnh, an ninh bệnh viện…..Tất cả đều hướng tới lấy người bệnh làm trung tâm, phấn đấu cho mục tiêu mang đến sự hài lòng, an toàn và chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cho người bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội của đất nước.

Lê Hảo

0 comments

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]