Danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT

Danh sách kèm theo công văn số: 1350 /KCB-PHCN&GĐ ngày 21 tháng 11 năm 2016 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế

>> Công văn 1350/KCB-PHCN_GĐ
>> Danh sách cơ sở khám bệnh chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ có yếu tố nước ngoài theo quy định tại thông tư số 14/2013/TT-BYT

5 comments

  • Chúng tôi là doanh nghiệp khó tìm kiếm đúng mà làm sao danh sach phải có tất cả các cơ sở chứ mỗi luc lại có thêm 1 ít doanh nghiệp làm sao tìm được

  • Em ở bệnh viện đa khoa Thăng Long . bệnh viện em đã được sở y tế hà nội công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/TT-BYT rồi. Thì đã hợp lệ chưa ạ. em cảm ơn

  • Xin hỏi CQLKCB là Bệnh viện Medlatec đã được sở y tế hà nội công bố đủ điều kiện khám sức khỏe theo thông tư 14/2013/ rồi thì có được nằm trong danh sách cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài ko ạ

  • Em hỏi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ có khám sức khỏe đi lao động nước ngoài không? Vì em không thấy trong danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe đi lao động nước ngoài của Bộ LĐ&TBXH?

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: