CÔNG BỐ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI Địa chỉ: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 – 16h30 từ thứ 2- 6 ; trực 24/7 Danh sách […]

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  2. Địa chỉ: Ngõ 84 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h30 – 16h30 từ thứ 2- 6 ; trực 24/7
  4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
TTHọ và tênSố chứng chỉ hành nghềPhạm vi hoạt động chuyên mônThời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Trình độ chuyên mônVị trí chuyên môn
Ban Tổng Giám đốc
1Trần Trung0013747/BYT-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Tiến sỹ, Bác sỹTổng Giám đốc
2Phạm Đức Huy0013732/BYT-CCHNNội tổng hợp, HSCC7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIIPhó Tổng giám đốc
Phòng KHTH
3Huỳnh Thúy Hoa0020662/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
4Chu Thị Phương0019630/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDPhó trưởng phòng
5Lê Thị Phương Hà0027493/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
6Hà Diệu Linh0027536/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
7Nguyễn Thị Hường022307/HNO-CCNHĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
8Trần Thị Hiên0019577/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Phòng QLCL
9Phạm Toàn Thắng022322/HNO-CHNNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ CN QLBVPTP
10Nguyễn Thu Hà0027511/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Phòng Điều dưỡng
11Hoàng Mạnh Toàn0027505/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ CN QLBVTrưởng phòng
12Đào Nguyên Tú0027506/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDPhó TP
13Trần Thị Liên0019604/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
Khoa Ngoại TH
14Bùi Sỹ Tuấn Anh0013725/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
15Đặng Thành Đông0020652/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIIPhó TK
16Nguyễn Vũ Minh Thiện030954/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
17Nguyễn Minh Ngọc0019621/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
18Đỗ Nguyên Hương0019587/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
19Trần Thị Luân028458/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
20Lương Phương Lý0026666/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
21Đào Thị Thanh Hà0027492/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
22Trần Thị Cẩm Nhung0019625/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
23Lê Thị Mai022303/NHO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
24Đinh Thị Lan Anh0019563/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
25Vũ Đức Toàn0019648/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
26Trần Thị Anh Liễu0020665/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
27Đỗ Mạnh Quyền024603/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
28Trần Kiên025382/HNO-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
29Nguyễn Hương Giang027446/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Dinh dưỡng
30Phạm Thị Nga0027496/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDPT khoa
31Trần Thị Ngọc0019622/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐD cao đẳngNhân viên y tế
Khoa PSSS
32Nguyễn Thị Hiền0019547/BYT-CCHNSản phụ khoa7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
33Cao Mỹ Hằng026275/HNO -CCHNCK Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6BS Đa khoaNhân viên y tế
34Đinh Thị Lan Hương026821/HNO-CCHNSản phụ khoa7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹNhân viên y tế
35Nguyễn Thị Huyền026833/HNO-CCHNSản phụ khoa7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹNhân viên y tế
36Dương Thị Đào0019657/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
37Phạm Thị Hân0019658/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
38Nguyễn Thị Hương0027533/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
39Đặng Thị Thanh Thúy0027527/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
40Nguyễn Thị Nhung0027516/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
41Trần Hào Giang0027526/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh THNhân viên y tế
42Lê Thị Thuận0019659/BYT-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinh CĐNhân viên y tế
43Trần Thị Hồng Ngân000405/LCH-CCHNHộ sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Nữ hộ sinhNhân viên y tế
Khoa GMHS
44Đỗ Ngọc Hiếu0019549/BYT-CCHNGây mê hồi sức7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
45Lưu Thúy Hiền0020654/BYT-CCHNGây mê hồi sức7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
46Nguyễn Hoàng Thu Trang024057/HNO-CCHNGây mê hồi sức7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
47Nguyễn Thị Hằng0019576/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Điều dưỡng CĐNhân viên y tế
48Nguyễn Thị Hồng Ánh0019566/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
49Nguyễn Thị Kiên0019600/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
50Nguyễn Phương Dung0019670/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
51Nguyễn Thị Thanh Hòa024587/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
52Công Thu Hằng024638/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
53Đỗ Hữu Hiếu024604/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
54Nguyễn Thị Hoài024590/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
55Nguyễn Thị Thu Hằng024589/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
56Đặng Thị Thảo 024597/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
57Phạm Thị Thu Hoài024591/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
58Nguyễn Văn Mạnh024605/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa CTCH
59Hoàng Tuấn Minh0013737/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKII Trưởng khoa
60Trương Hữu Đức000441/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK
61Nguyễn Thanh Trường0013748/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK
62Lê Đức Anh0019543/BTY-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
63Đỗ Quốc Cường0020650/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
64Trần Đức Hà0019573/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
65Hoàng Thị Huê0019584/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
66Lê Hữu Quang0027500/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
67Nguyễn Thị An0019562/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
68Nguyễn Thị Kim Dung0019571/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
69Lê Hồng Sơn0027519/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
70Nguyễn Thị Thùy Dương0019572/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
71Nguyễn Thị Bích Hồng024606/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa TMH
72Lưu Thu Hiền0007428/BYT-CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
73Lê Phương Tình000094/BYT-CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIIPhó TK
74Tạ Minh Tiến028449/BYT-CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thực sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
75Hà Duy Cường022249/HNO-CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
76Hà Vân Chi022326/HNO-CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
77Trần Tuấn Anh0028313/BYT- CCHNCK TMH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
78Lương Thị Hương0019589/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
79Hoàng Thị Hương0019672/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
80Lê Thị Thu Hằng0019575/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
81Lê Thị Huệ 0019586/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
82Vũ Bích Ngọc022300/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
83Cao Thị Ngọc Trang022301/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa PTTM
84Lương Vĩnh Linh005941/BYT-CCHNNgoại, PTTM7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK PT
85Hoàng Thị Hồng Hạnh0027494/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
Khoa RHM
86Trịnh Duy Hiển000100/BYT-CCHNRăng hàm mặt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
87Nguyễn Thị Thu Hà0013728/BYT-CCHNRăng hàm mặt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK
88Nguyễn Thị Lan Anh000185/BYT-CCHNRăng hàm mặt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ
89Lê Quốc Huy027755/BYT-CCHNRăng hàm mặt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ
90Nguyễn Hữu Minh000126/BYT-CCHNRăng hàm mặt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ
91Nguyễn Thị Thanh Huyền022305/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
92Quách Thị Vũ Ninh022313/HNO-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
93Nguyễn Thị Ngoan022314/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
94Hồ Thị Hà Xuyên0027507/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Mắt
95Ngô Chí Thanh 000594/BYT-CCHNMắt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
96Lã Thị Quyên0027488/BYT-CCHNMắt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
97Đinh Thị Thanh Vân0020659/BYT-CCHNMắt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
98Nguyễn Thị Bảo Thoa031529/BYT-CCHNMắt7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
99Phạm Thị Thu Hà0027512/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
100Vũ Thị Hường0019673/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
101Nguyễn Thị Mai0019612/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
102Vũ Thị Thanh Xuân0021927/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Nội A1
103Nguyễn Thị Thu Hiền0013730/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Tiến sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
104Trần Thị Huyền Trang022327/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
105Nguyễn Thanh Thủy0019675/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
106Nguyễn Thị Thanh Thủy0027521/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
107Lê Hồng Nam0019618/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
108Nguyễn Thị Ly0019610/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
109Cù Thị Lan Thái0019634/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
110Trần Phương Lan0019602/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
111Mai Thị Minh Ngọc024586/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
Khoa Nội TK
112Nguyễn Thị Mai Phương0013739/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
113Nguyễn Minh Thắng0019668/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó TK
114Nguyễn Thị Thu Hà0019545/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
115Lê Việt Hồng022333/HNO-CCNHChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
116Nguyễn Thị Kim Nhung0027499/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
117Lưu Thị Cúc0019569/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐD cao đẳngNhân viên y tế
118Nguyễn Thị Nhung0027516/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
119Nguyễn Thị Tuyền0027528/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
120Vũ Thị Hường0019673/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
121Nguyễn Thị Nguyệt0019623/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Nội A2
122Văn Thị Như Trang0019557/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
123Nguyễn Thị Kim Oanh0019556/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
124Vũ Thị Thắm0021925/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân Điều dưỡngNhân viên y tế
125Nguyễn Thị Thảo0019641/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
126Nguyễn Thị Thuần0019644/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
127Vũ Thị Hồng Vân0019655/VYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
128Nguyễn Thị Tuyết Mai0019613/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
129Trịnh Thị Thu Hiền0019579/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
130Lê Thanh Tùng0021910/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Nội C
131Vũ Thị Tú Lệ0013733/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKITrưởng khoa
132Hà Quốc Toản0013744/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó TK
133Lê Xuân Dũng0019666/BYT-CCHNNội tổng hợp, Nhi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ Bác sỹ điều trị
134Nguyễn Thị Phương Thảo0021928/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
135Lê Thị Hồng Thắng0019674/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
136Nguyễn Thị Thu Thủy0019647/BYT-CCHNHộ sinh chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
137Vũ Thị Hương0027489/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
138Nguyễn Thị Hồng Vân0019650/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
139Nguyễn Thị Lan0019601/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
140Trần Thị Hường0019594/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
141Phạm Thị Hồng Hạnh0027513/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
142Phạm Thị Thúy022309/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
143Nguyễn Thị Thao0019638/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Thận TN-LM
144Nguyễn Văn Hùng0019550/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Tiến sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
145Tạ Thị Thanh Hiền0013731/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIIPhó TK
146Đinh Mai Quỳnh Nga0019553/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
147Nguyễn Hoàng Mai Hương0021916/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
148Trương Thị Nga0003033/QNI-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
149Lương Thị Hà0021926/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
150Đỗ Thị Thanh0019635/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
151Hoàng Mai Linh0019605/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
152Đỗ Thị Oanh0019629/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
153Đặng Ngọc Bích0019567/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
154Ngô Kim Anh0021914/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
155Nguyễn Thị Thanh Huyền0019598/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
156Hoàng Thị Phương Anh0019669/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
157Phan Thị Thơm0021902/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
158Dương Thị Thơm0021924/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Cấp Cứu
159Bùi Hồng Giang0028312/BYT-CCHNNội tổng hợp, HSCC7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
160Nguyễn Minh Quyết0021921/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
161Phạm Thị Kiều Loan024661/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
162Lê Hoàng Linh026117/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
163Bùi Xuân Tá0027501/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
164Nguyễn Thị Thanh Huyền0019599/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
165Lê Trí Công0021920/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
166Hoàng Thị Vân Anh0019564/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
167Quách Mỹ Linh022311/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
168Nguyễn Thị Thu Hường0019593/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
169Lê Thị Hiền0021908/HNO-CCNHĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
170Đặng Thị Thu Hà0027491/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
171Nguyễn Thị Thanh Hoa0019581/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
172Nguyễn Đức Thiện024585/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
173Nguyễn Thị Nhung024598/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
174Hứa Thị Vân Anh024592/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Hồi sức tích cực
175Nguyễn Thị Thu Hà0013729/BYT-CCHNHồi sức cấp cứu7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
176Phùng Đức Thúy0020658/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK
177Nguyễn Hải Quyết023497/HNO-CCHNCK Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
178Trần Văn Khoa025743/HNO-CCHNCK Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
179Cấn Ngọc Trung0027524/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
180Nguyễn Thị Thu0020667/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
181Phạm Khánh Toàn0027523/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
182Tạ Thị Thu Hường0021901/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
183Nguyễn Quỳnh Trang022304/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐD cao đẳngNhân viên y tế
184Lê Thị Ngọc Vân0019653/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
185Trần Hải Thu0027502/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
186Nguyễn Thị Mai Hương0021912/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
187Vũ Thị Hà0021900/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
188Phạm Thị Phương Hiền0027514/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
189Vũ Anh Tú021899/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
190Hoàng Thị Nhung024596/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
191Nguyễn Tài Khỏe024602/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
192Phạm Văn Việt024600/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
193Lê Thị Duyên024600/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa Khám bệnh
194Đoàn Thị Tuyết0013750/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
195Trần Thị Thúy Hiền002137/BYT-CCHNRăng hàm mặt, Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó trưởng khoa
196Phạm Thị Phương0027487/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó trưởng khoa
197Đỗ Thị Thanh Xuân0019561/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
198Lê Bích Thuận 000628/PT-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹBác sỹ điều trị
199Nguyễn Thị Ngọc0027498/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
200Vũ Bích Thủy0027503/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
201Đào Phương Chi022302/HNO-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
202Nguyễn Ngọc Bích0019568/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
203Nguyễn Thị Tố Uyên0019652/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
204Vũ Thị Hương0019592/BYT-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
205Nguyễn Thị Quyên0027518/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
206Hà Thị Giang0021784/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
207Nguyễn Thị Nhung0027516/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
208Ngô Thanh Hiền0021922/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
209Bùi Thị Thu Hương0020664/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Phòng KSK
210Nguyễn Thị Cúc0013727/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKITrưởng phòng
211Nguyễn Đình Thái0027531/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
212Trần Thị Ngân0001894/VP-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
213Lê Đăng Sơn0020657/BYT-CCHNCK Ngoại7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ điều trị
214Đỗ Thị Toàn Tính0027504/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
215Đinh Thị Bích Hạnh0019671/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐD CĐNhân viên y tế
216Khổng Thanh Bình0021790/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐD cao đẳngNhân viên y tế
217Ngô Thị Bích Thảo0019640/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
218Lê Thị Nụ0019628/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
219Trịnh Thị Mai0019614/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐD-ĐHNhân viên y tế
220Lưu Thị Di Hương0019590/BYT-CCHNKTV chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
221Nguyễn Thị May0019617/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
222Nguyễn Thị Kim Xuyên0019656/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
223Nguyễn Thị Hường0021917/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
224Vũ Thành Luân0021903/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
225Đoàn Văn Sỹ031995/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
226Phạm Thị Lệ Thủy0021915/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
227Vũ Thị Thu024959/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
228Nguyễn Thị Thúy Hằng0027508/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
229Nguyễn Thị Hồng vân0021907/HNO-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
230Nguyễn Kim Huế028335/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
231Ngô Thị Bích Thảo024959/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa YHCT
232Nguyễn Đình Đạo0014154/BYT-CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
233Trần Thị Thu Huyền0014153/BYT-CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹPhó TK
234Nghiêm Văn Mạnh031354/BYT-CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
235Trần Thị Ninh033102/BYT -CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
236Nguyễn Thị Thanh Thủy0027521/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
237Bùi Thị Quỳnh022727/HNO-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Y sỹ đa khoaNhân viên y tế
238Đinh Thanh Tâm00233/HNO-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
239Lê Thị Hồng022288/HNO-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Y sỹ đa khoaNhân viên y tế
240Nguyễn Văn Huy022319/HNO-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Y sỹ đa khoaNhân viên y tế
241Đoàn Thị Hương001053/TNG-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Y sỹ đa khoaNhân viên y tế
Khoa TDCN
242Nguyễn Danh Sinh0013742/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIITrưởng khoa
243Từ Quỳnh Trang0013745/BYT-CCHNNội tổng hợp7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó TK
244Trần Quốc Khái0021904/HNO-CCHNChuyên khoa Nội7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ đa khoaBác sỹ điều trị
245Nguyễn Thị Hằng022328/CCHN-NHOĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân ĐDNhân viên y tế
246Vũ Mai Hương0019591/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
247Trần Thị Thu Hương0021918/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
Khoa PHCN
248Trần Thị Loan022325/HNO-CCHNY học cổ truyền. PHCN7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó TK
249Nguyễn Bích Hường0020655/BYT-CCHNPhục hồi chức năng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIIBác sỹ điều trị
250Trần Hoàng Yến024679/HNO-CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
251Nguyễn Thị Thu Thùy022323/HNO-CCHNY học cổ truyền7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ điều trị
252Nguyễn Thị Thu024599/HNO-CCHNPhục hồi chức năng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
253Chu Thị Thuyết024758/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6CNĐDNhân viên y tế
254Nguyễn Duy Thành024599/HNO-CCHNPhục hồi chức năng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
255Nguyễn Nam Dương024599/HNO-CCHNPhục hồi chức năng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
Khoa XN
256Lê Thị Thanh Huyền005052/BYT-CCHNXét nghiệm7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ, Bác sỹTrưởng khoa
257Lý Lan Phương021986/HNO-CCHNKTV CK XN7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Thạc sỹ CN vi sinhPhó TK
258Hứa Thị Giang0019661/BYT-CCHNY sỹ, KTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân sinh họcNhân viên y tế
259Nguyễn Thị Hợp0021906/HNO-CCHNKTV Hóa sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân CĐ xét nghiệmNhân viên y tế
260Hoàng Thị Hương0019588/BYT-CCHNY sỹ chuyển đổi, KTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân sinh họcNhân viên y tế
261Phí Thị Mai Thanh0019637/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
262Nguyễn Thị An Nga0019663/BYT-CCHNKỹ thuật viên7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
263Lê Thị Lan Hương0021919/HNO-CCHNKTV Huyết học7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6KTV-THNhân viên y tế
264Nguyễn Thị Ngọc Anh0019660/BYT-CCHNY sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
265Mông Thị Hòa0021905/HNO-CCHNKTV Hóa Sinh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
266Đỗ Thị Mỹ Lệ024594/HNO-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viênNhân viên y tế
267Lê Thị Phương024052/HNO-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viênNhân viên y tế
268Lã Minh Trang028098/HNO-CCHNKTV7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viênNhân viên y tế
269Lê Thị Vân027561/HNO-CCHNHuyết học7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ XN
Khoa CĐHA
270Nguyễn Văn Nhã 0013747/BYT-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKITrưởng khoa
271Hà Thị Thanh Hương0027509/BYT-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIPhó Trưởng khoa
272Mạc An022329/HNO-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹ CKIBác sỹ
273Trần Xuân Bách0222332/HNO-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ
274Nguyễn Văn Hùng024678/HNO-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ
275Phạm Ngọc Sinh0019632/BYT-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6KTV-THNhân viên y tế
276Nguyễn Mạnh Quý022315/HNO-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên CĐNhân viên y tế
277Phùng Minh Hiền0019578/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
278Hoàng Thị Thu Thủy022310/HNO-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
279Lê Ngọc Hoàng 0020663/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
280Giang Thị Hoa Lý0019609/BYT-CCHNĐiều dưỡng7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6ĐDTHNhân viên y tế
281Nguyễn Văn Quảng022320/HNO-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên CĐNhân viên y tế
282Lê Văn Thắng022317/HNO-CCHNKTV XQ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viênNhân viên y tế
283Phạm Quang Xiêm022467/HNO-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Cử nhân CĐ KT hình ảnh y họcNhân viên y tế
284Nguyễn Anh Tuấn0019651/BYT-CCHNChuyên khoa X Quang7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên CĐHA THNhân viên y tế
285Nguyễn Văn Bình022316/HNO-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
286Lê Văn Ngọc024660/HNO-CCHNKTV CĐHA7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Kỹ thuật viên THNhân viên y tế
287Nguyễn Anh Thư029122/HNO-CCHNChẩn đoán hình ảnh7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹBác sỹ
Khoa Dược
288Nguyễn Đình Hùng490/2011/CCDH-SYTDược sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Dược sỹ CKIPhó TK
289Phạm Ánh Sáng09036/HNO-CCHNDDược sỹ7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Dược sỹ đại họcPhó TK
Phòng KD-MKT
290Nguyễn Công Sơn0013743/BYT-CCHNBác sỹ CKI7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Bác sỹPhó TP
291Nguyễn Thị Thanh0019636/BYT-CCHNĐDTH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Điều dưỡngNhân viên y tế
292Nguyễn Thị Lý024658/HNO-CCHNĐDTH7h30 – 16h30; từ thứ 2- 6Điều dưỡngNhân viên y tế

0 comments