Công bố Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Xây dựng

Thực hiện nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh công bố danh sách người hành nghề tại Bệnh viện […]

Thực hiện nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,

Cục Quản lý Khám chữa bệnh công bố danh sách người hành nghề tại Bệnh viện Xây dựng theo mẫu số 04 như sau:

  • 1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN XÂY DỰNG
  • 2. Địa chỉ: Khu A, Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
  • 3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/7
  • 4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
STTHọ tênSố chứng chỉ hành nghềPhạm vi hoạt động
chuyên môn
Thời gian đăn ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)Vị trí 
chuyên môn
1Bùi Ngọc Minh0011350Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/24
Giám đốc BV
2Lê Hữu Nghị0011351Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/25
Phó Giám đốc
3Đặng Xuân Long0011356Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa NgoạiSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/26
Phó Giám đốc
4Lê Thái Ninh0011353Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp cứuSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/27
Trưởng khoa
4Lê Thái Ninh2869Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa Gây mê hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/28
Trưởng khoa
5Phạm Ngọc Kiên0011312Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/29
Điều dưỡng trưởng
6Đoàn Văn Thương0011331Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/30
Điều dưỡng
7Nguyễn Văn Lâm0011314Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/31
Điều dưỡng
8Đỗ Xuân Lước0011320Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/32
Điều dưỡng
9Bùi Thị Dung0011300Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/33
Điều dưỡng
10Lê Thị Thu Trà0011272Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/34
Điều dưỡng
11Hoàng Thị Hiên028754Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/35
Điều dưỡng
12Đinh Thị Hoa (HSCC)001157Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, chuyên khoa HSCCSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/36
Bác sĩ
12Đinh Thị Hoa (HSCC)634Bổ sung phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tâm thầnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/37
Bác sĩ
13Vũ Văn Hỗ0011262Chuyên khoa Gây mê Hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/43
Phó trưởng khoa
14Lê Xuân Khương0011256Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa NgoạiSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/44
Bác sĩ
15Trần Xuân Thuỷ0011321Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa NgoạiSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/45
Bác sĩ
16Nguyễn Lê Thịnh028718Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa NgoạiSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/46
Bác sĩ
17Phạm Thị Thuý Hà0011277Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/47
Điều dưỡng
18Chu Thị Hiền0011315Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/48
Điều dưỡng
19Lê Thị Thùy0011286Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/49
Điều dưỡng
20Trần Thị Thu Cúc0011288Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/50
Điều dưỡng
21Lê Thị Thu Hà0011316Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/51
Điều dưỡng
22Vũ Thị Thanh Dung0011340Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/52
Điều dưỡng
23Nguyễn Thị Hồng Vân0011287Chuyên khoa Gây mê Hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/53
Kỹ thuật Y
24Đào Quốc Huy0010537Kỹ thuật viên Gây mê Hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/54
Kỹ thuật Y
25Đỗ Thị Minh Nguyệt0011339Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/55
Điều dưỡng
26Đoàn Quang Lam0011343Chuyên khoa Gây mê Hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/56
Y sĩ
27Ngô Thị Thơ0011322Chuyên khoa Gây mê Hồi sứcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/57
Kỹ thuật Y
28Đặng Thị Hồng Vân0011309Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/58
Điều dưỡng trưởng
29Nghiêm Thu Hương0011285Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/59
Điều dưỡng
30Vũ Xuân Lương028760Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/60
Điều dưỡng
31Kiều Thị Bích Đào028712Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/61
Điều dưỡng
32Nguyễn Hồng Minh0014053Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/62
Y sĩ
33Hoàng Thị Ngọc Bích (Ngoại)0010539Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/64
Điều dưỡng
34Đặng Thị Thiềm0011355Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa MắtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/66
Trưởng khoa
35Lê Thị Diễm Hương0011254Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa MắtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/67
Bác sĩ
36Đào Thu Hà0008699Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/68
Bác sĩ
37Trần Thị Thu000011Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/69
Phó trưởng khoa
38Nguyễn Hải Lộc028715Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/70
Bác sĩ
39Nguyễn Thị Diệu Thúy030348Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/71
Bác sĩ
40Lê Thị Nhung009864Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi HọngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/72
Bác sĩ
41Trần Thị Kim Sâm029345Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi HọngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/73
Bác sĩ
42Lăng Thị Mai Phương0011307Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/74
Điều dưỡng
43Nguyễn Mai Thanh0011306Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/75
Điều dưỡng
44Nguyễn Thị Huyền0011299Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/76
Điều dưỡng
45Nguyễn Thị Thanh Bình0011335Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/77
Điều dưỡng trưởng
46Bùi Thị Ngọt028713Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/78
Điều dưỡng
47Lê Thị Thu Hương003907Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi HọngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/79
Bác sĩ
48Phạm Thị Phương004551Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/80
Bác sĩ
49Hoàng Thị Kim Thanh0011346Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/81
Điều dưỡng
50Nguyễn Thị Minh Thủy0011352Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp, Hồi sức cấp cứuSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/85
Trưởng khoa
51Đỗ Thị Thanh Lụa0011267Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/86
Bác sĩ
52Phan Thị Thúy0011268Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/87
Bác sĩ
53Hoàng Thanh Hương0011347Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/88
Điều dưỡng trưởng
54Nguyễn Thị Phương Loan0011330Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/89
Điều dưỡng
55Trần Thị Loan0011229Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/90
Điều dưỡng
56Nguyễn Thị Hương (KB)0011341Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/91
Điều dưỡng
57Nguyễn Tuấn Anh0011234Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoaSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/92
Trưởng khoa
58Bùi Thị Bích Liễu000016Chuyên khoa Phụ sản, kế hoạch hoá gia đìnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/93
Bác sĩ
59Nguyễn Thị Minh Hải0011239Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoaSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/94
Bác sĩ
60Nguyễn Thị Thu Oanh0011310Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoaSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/95
Bác sĩ
61Hoàng Văn Lợi0011238Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản Phụ khoaSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/96
Bác sĩ
62Phạm Thị Loan0011236Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/97
Hộ sinh
63Hoàng Thị Hạnh0011237Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/98
Hộ sinh trưởng
64Ngô Thanh Huyền0011231Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/99
Hộ sinh
65Nguyễn Thị Nhung (1984)0011293Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/100
Hộ sinh
66Hà Thị Kim Dung0011240Thực hiện theo Thông tư số 12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/101
Hộ sinh
67Phạm Thị Hoài Thu028756Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/102
Hộ sinh
68Ưng Thị Trang038263Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/103
Điều dưỡng
69Đỗ Thắng0011358Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/104
Trưởng khoa
70Đinh Thị Lệ Thủy000012Chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/105
Phó trưởng khoa
70Đinh Thị Lệ Thủy4504Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/106
Phó trưởng khoa
71Nguyễn Thị Thu Hường0011243Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/107
Bác sĩ
71Nguyễn Thị Thu Hường4961Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/108
Bác sĩ
72Phạm Trọng Hải0011259Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/109
Bác sĩ
73Nguyễn Thị Kim Ninh0011276Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/110
Điều dưỡng
74Kiều Duy Cảnh0011297Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/111
KT Y CĐHA
75Trần Thị Tuyết0011345Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/112
Điều dưỡng
76Nông Bảo Minh0010538Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/113
Y sĩ
77Nguyễn Văn Hiếu0011296Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/114
Kỹ thuật Y
78Nguyễn Anh Đức0011233Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/115
KT Y CĐHA
79Phạm Quốc Trung031884 Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/116
KT Y CĐHA
80Nguyễn Văn Dũng0011359Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/118
Trưởng phòng
81Lê Thanh Chung000280Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm các thủ thuật chuyên khoaSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/119
Bác sĩ
82Trần Thị Ngọc Mai0011329Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/120
Điều dưỡng
83Nguyễn Văn Thường0011363Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi HọngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/121
Trưởng khoa
84Trần Thị Ngọc Băng0011263Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/122
Bác sĩ
85Bùi Thị Thơm0009938Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/123
Bác sĩ
86Nguyễn Thị Ngọc Bích0010539Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/124
Bác sĩ
87Đỗ Thị Phương Hải0011342Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/125
Điều dưỡng trưởng
88Hồ Thị Hương Giang0011294Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/126
Điều dưỡng
89Bùi Thị Phòng0011295Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/127
Y sĩ
90Nguyễn Thị Nhung (1987)0011293Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/128
Điều dưỡng
91Trần Thị Lan Anh0011242Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/129
Điều dưỡng
92Trần Thị Hằng028706Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/130
Điều dưỡng
93Lê Quang Thành037338Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/131
Điều dưỡng
94Chu Thị Phi Nga0011327Chuyên khoa Xét nghiệm Vi sinhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/140
Phó trưởng khoa
95Nguyễn Thị Thanh Huyền003172Chuyên khoa Xét nghiệm Huyết họcSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/141
Bác sĩ
96Nguyễn Thị Thu Hương0011279Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/142
Điều dưỡng trưởng
97Phí Thị Thuận0011283Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/143
Điều dưỡng
98Hoàng Thị Ngọc Bích (XN)0011271Chuyên khoa Xét nghiệm Hoá sinhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/144
KT Y XN
99Lê Thị Minh0011270Chuyên khoa Xét nghiệm Ký sinh trùng – Côn trùngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/145
KT Y XN
100Phùng Thị Thu Nhi0011273Chuyên khoa Xét nghiệm Hoá sinhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/146
KT Y XN
101Đỗ Kim Nhung0011280Kỹ thuật viên chuyên khoa Xét nghiệmSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/147
KT Y XN
102Nguyễn Thị Hạnh0011281Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/148
KT Y XN
103Đào Văn Thái028709Chuyên khoa Xét nghiệmSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/149
KT Y XN
104Nguyễn Thị Thu Trang029342Chuyên khoa Xét nghiệmSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/150
KT Y XN
105Đỗ Thị Giang028759Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/151
KT Y XN
106Nguyễn Tiến Dũng040070Kỹ thuật viên chuyên khoa Xét nghiệmSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/152
KT Y XN
107Vũ Văn Phúc0011361Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Thần kinhSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/157
Trưởng khoa
108Trần Thị Kim Luyến0014056Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/158
Phó trưởng khoa
109Lương Thị Bích Thủy0014057Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/159
Bác sĩ
110Hà Tất Thành031298Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/160
Bác sĩ YHCT
111Đào Thị Hoa021400Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/161
Bác sĩ YHCT
112Trần Văn Chức033130Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/162
Bác sĩ YHCT
113Nguyễn Thị Thu Phương033152Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/163
Bác sĩ YHCT
114Đỗ Kim Loan033448Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/164
Bác sĩ YHCT
115Vũ Thị Quỳnh Nga033449Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/165
Bác sĩ YHCT
116Ngô Quốc Thắng014310Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/166
Bác sĩ YHCT
117Lê Thị Thùy Dương0011255Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu – PHCNSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/167
Kỹ thuật Y
118Nguyễn Thị Ái Giang0014055Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/168
Y sĩ YHCT
119Đặng Đức Hậu0014052Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/169
Y sĩ YHCT
120Đoàn Thị Mai Hương0014053Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/170
KT Y PHCN
121Hà Trung Hiếu0011338Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng – Vật lý trị liệuSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/171
KT Y PHCN
122Đặng Thị Thúy0014054Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/172
Y sĩ YHCT
123Đặng Đình Hiển0011333Kỹ thuật viên Phục hồi chức năngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/173
KT Y PHCN
124Đỗ Thị Thơ0014060Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/174
Y sĩ YHCT
125Trần Thị Thanh Mai0011332Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/175
Y sĩ YHCT
126Nguyễn  Thị Nhẫn (PHCN)033128Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/176
Y sĩ YHCT
127Trần Thị Lan033119Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/177
Y sĩ YHCT
128Đỗ Viết Đức023689Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyềnSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/179
Bác sĩ YHCT
129Hoàng Kim Linh0011250Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/181
Phó trưởng khoa
130Phan Thị Bình002088Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa NộiSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/182
Bác sĩ
131Đỗ Thu Trang0011258Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/183
Bác sĩ
132Đoàn Minh Phú0011241Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/184
Bác sĩ
133Nguyễn Thị Hậu028758Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/185
Bác sĩ
134Triệu Hoàng Dung032420 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/186
Bác sĩ
135Đinh Thị Thái0011298Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/187
Điều dưỡng trưởng
136Phạm Thanh Hà0011292Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/188
Điều dưỡng
137Trần Phương Bình0011311Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/189
Điều dưỡng
138Trịnh Xuân Hà0011289Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/190
Điều dưỡng
139Hoàng Thị Kim Hoa0011249Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/191
Điều dưỡng
140Nguyễn Xuân Văn0011348Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/192
Điều dưỡng
141Tạ Thị Thanh Thúy0011251Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/193
Điều dưỡng
142Vũ Thị Thùy Dung028711Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/194
Điều dưỡng
143Đức Thị Thanh Huyền028710Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/195
Điều dưỡng
144Hoàng Thị Dung028708Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/196
Điều dưỡng
145Lê Hồng Anh028755Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/197
Điều dưỡng
146Vũ Chi Mai0011261Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/201
Trưởng khoa
147Lê Thị Hằng (TN)0011349Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/202
Bác sĩ
148Nguyễn Minh Long030346Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễuSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/203
Bác sĩ
149Vũ Thùy Trang029607Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/204
Bác sĩ
150Nguyễn Thị Phúc029346Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/205
Điều dưỡng
151Phạm Thị Hồng0011303Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/206
Điều dưỡng
152Trần Thị Hương0011275Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/207
Điều dưỡng
153Phạm Thị Hồng Thanh0011284Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/208
Điều dưỡng trưởng
154Nguyễn Thị Hoa0011274Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/209
Điều dưỡng
155Lê Thị Hiền0011337Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/210
Điều dưỡng
156Phạm Thị Quỳnh Trang029343Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/211
Điều dưỡng
157Nguyễn Văn Thắng028111Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/212
Điều dưỡng
158Nguyễn Thị Thúy Hằng028663Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/213
Điều dưỡng
159Lê Thùy Trang040081Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/214
Điều dưỡng
160Vũ Thị Quý031551 Thực hiện theo QĐ số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/215
Điều dưỡng
161Phạm Trung Dũng0011366Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/220
Trưởng khoa
162Trần Tú Oanh0011253Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/221
Bác sĩ
163Vũ Hoài Thu0011264Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/222
Bác sĩ
164Nguyễn Thị Luân028716Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/223
Bác sĩ
165Lương Thị Đào Nguyệt0011244Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/224
Điều dưỡng
166Lê Thanh Tuấn0011248Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/225
Điều dưỡng trưởng
167Nguyễn Thị Quỳnh0011247Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/226
Điều dưỡng
168Đỗ Thị Xuyên0011245Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/227
Điều dưỡng
169Nguyễn Quang Đây0014058Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/228
Y sĩ
170Trương Thị Hồng Nhung0011246Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/229
Điều dưỡng
171Trần Thu Trang034506Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/230
Điều dưỡng
172Nguyễn Thị Hương (HSCC)031898Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/231
Điều dưỡng
173Đào Thị Thanh Mai31896Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/232
Bác sĩ
174Ngô Kim Xuân000213Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/233
Điều dưỡng
175Nguyễn Thị Nghĩa039309Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợpSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/234
Bác sĩ
176Đinh Thị Hoa0011368Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa MắtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/244
Trưởng khoa
177Nguyễn Thu Thủy000013Chuyên khoa Răng Hàm MặtSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/245
Phó trưởng khoa
178Phạm Thị Anh Thư0011304Kỹ thuật viên Phục hồi chức năngSáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/246
Y sĩ
179Nguyễn Văn Trung0011301Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/247
Điều dưỡng
180Đoàn Ngọc Khanh0014051Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/248
Điều dưỡng
181Bùi Văn Cường028714Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/249
Điều dưỡng
182Dương Thị Tuấn Anh0011362Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/250
Trưởng phòng
183Nguyễn Thị Thu Hiền (1983)0011318Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/251
Điều dưỡng
184Lê Việt Hạnh0011364Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/252
Điều dưỡng
185Nguyễn Thị Thu Hiền (1984)0011282Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/253
Điều dưỡng
186Vũ Ngọc Hà0020213Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005Sáng: 7h30-12h; Chiều: 13h00-16h30
Trực: 12/254
Điều dưỡng

Danh sách được cập nhật theo văn bản của Giám đốc bệnh viện ngày 20/01/2020

0 comments