Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25/05/2017 Ban hành Danh mục tương đương đợt 6

Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25/05/2017 Ban hành Danh mục tương đương đợt 6

Quyết định số 2099/QĐ-BYT ngày 25/05/2017 Ban hành Danh mục tương đương đợt 6

One comment

  • Bộ đã ban hành Danh mục tương đương đợt 6, đây là mong mỏi của các BV từ rất lâu vì có nhiều dịch vụ từ khi thông tư 37 được áp dụng không thể thanh toán được. Tuy nhiên danh mục đã ban hành nhưng cho tới hiện tại hơn 1 tháng BHXH chưa đồng ý duyệt trên cổng với lý do BHXH Việt Nam chưa có hướng dẫn . Vây không biết phải giải quyết việc này như thế nào, rất mong BYT cùng với BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể để các CS KCB có thể thực hiện được