Tập huấn nâng cao công tác giám định pháp y tâm thần

Tập huấn nâng cao công tác giám định pháp y tâm thần

Ngày 18 và 19/12 tại Tp Hồ Chí Minh, Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai thực hiện Quyết định số 5091/QĐ-BYT và Quyết định số 5092/QĐ-BYT. Ngày 18 và 19/12 tại Tp Hồ Chí Minh, Cục quản lý Khám, chữa bệnh đã tổ chức lớp tập huấn […]

Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5091/QĐ-BYT ngày 07/12/2020 về quy trình tiếp nhận, điều trị và quản lý người chấp hành tư pháp bắt buộc chữa bệnh. Down Quyết định tại đây:

Nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh

Nâng cao hiệu quả công tác giám định pháp y tâm thần và điều trị bắt buộc chữa bệnh

Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Cục quản lý Khám chữa bệnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết và xây dựng tài liệu chuyên môn lĩnh vực giám định pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh. Tham dự Hội nghị ngoài đại biểu  từ các Vụ, Cục của Bộ Y […]