BAN HÀNH NỘI DUNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016

Ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 6859/QĐ-BYT ban hành các nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016. Đây là hoạt động quan trọng, được Bộ Y tế, Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành và bệnh viện thực hiện hằng năm nhằm mục tiêu đánh giá các mặt hoạt động và nỗ lực cải tiến chất lượng trong năm 2016, làm căn cứ cho việc xác định vấn đề ưu tiên, xây dựng kế hoạch hoạt động và cải tiến chất lượng trong năm 2017, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng người bệnh ngày càng tăng.

Bộ Y tế sẽ lấy kết quả năm 2016 là mốc khởi điểm cho chu kỳ đánh giá cải tiến chất lượng cho 2 năm tiếp theo 2017 và 2018.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016” và tiếp tục nghiên cứu, xây dựng bổ sung các tiêu chí chất lượng khác.

Năm 2017, các tiêu chí mới sẽ được Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp tục ban hành bổ sung nhằm đánh giá chất lượng bệnh viện toàn diện hơn, giúp bệnh viện ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng người bệnh.

1. Quyết định số 6858/QĐ-BYT về việc ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 (pdf)

2. Quyết định số 6859/QĐ-BYT về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Quyết định ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (pdf)

3. Công văn số 1356/KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016:

>> Công văn số 1356KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (.doc)

>> Công văn số 1356KCB-QLCL về hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (pdf)

4. Phần A_Số liệu kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

>> Phần A_Số liệu kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016 (.xls)

5. Phần B_Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016:

>> Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016_ BẢN CHÍNH THỨC (.doc)

>> Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam 2016 (.xls)

>> Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện Việt Nam năm 2016_ BẢN CHÍNH THỨC (pdf)

6. Phần C_Đánh giá sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2016:

6.1. Phiếu 1_Đánh giá sự hài lòng người bệnh nội trú 2016:

>> Phieu 1_Hài lòng người bệnh nội trú 2016 (.doc)

>> Phieu 1_Hài lòng người bệnh nội trú 2016 (pdf)

6.2. Phieu 2_Đánh giá sự hài lòng người bệnh ngoại trú năm 2016:

>> Phieu 2_Hài lòng người bệnh ngoại trú 2016 (.doc)

>> Phieu 2_Hài lòng người bệnh ngoại trú 2016 (pdf)

6.3. Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế năm 2016:

>> Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế_2016 (.doc)

>> Phieu 3_Đánh giá sự hài lòng của nhân viên y tế_2016 (pdf)

7. Tài liệu hướng dẫn tập huấn:

>> Hướng dẫn kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 (.ppt)

>> Sự thay đổi trong Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (.ppt)

>> Hướng dẫn bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016 (.ppt)

8. Đường dẫn nhập số liệu phần A và 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện: qlbv.vn/ktbv

9.  ĐƯỜNG DẪN PHẦN MỀM TRỰC TUYẾN KHẢO SÁT HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ, NGOẠI TRÚ, NHÂN VIÊN Y TẾ NĂM 2016 (ghi chú: toàn bộ 3 mẫu phiếu khảo sát đều nhập trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn này):
http://chatluongbenhvien.vn/quan-ly/

Hỗ trợ kỹ thuật, đăng ký tài khoản báo cáo số liệu trực tuyến qua email: qlbv.vn@gmail.com

Các câu hỏi cần giải đáp và xin cung cấp mã phiếu về Phần mềm khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế; phương pháp đánh giá 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng, đề nghị gửi về địa chỉ email:
mailto:chatluongbenhvien@gmail.com

Hiên nay phần mềm quản lý bệnh viện trực tuyến đã cập nhật Bộ Tiêu chí chất lượng Version 2.1, còn một số lỗi nhỏ đang tiếp tục hoàn thiện.

Các mục khác Chuyên môn, Tài chính, Nhân sự, Tổ chức, Mô hình bệnh tật tử vong (12 tháng), DS người Hành nghề, Trang thiết bị, Dược (12 tháng), Danh mục KT, … nhập số liệu báo cáo như bình thường như những năm trước.

Mục Bảng giá dịch vụ và Danh mục kỹ thuật các đơn vị chỉ cần đồng bộ và khai báo đầy đủ (trên phần mềm trực tuyến) Danh mục kỹ thuật của bệnh viện theo Thông tư 43,50 là đủ. Giá thanh toán BHYT sẽ tự động cập nhật theo Danh mục tương đương. Giá thanh toán cho đối tượng viện phí trực tiếp sẽ cập nhật trong năm tới khi BYT điều chỉnh TT03,04

(Số điện thoại hỗ trợ 0912477566 tạm thời không hoạt động do BS Hà Thái Sơn hiện đang nghỉ đi học, chỉ hỗ trợ qua email)

117 comments

 • Xin hỏi điểm tiêu chí chương C3 (Công nghệ thông tin yt) và Chương C5 ( Chất lượng lâm sàng) trong Hướng dẫn được nhân hệ số 2 khi đánh giá trung bình. Có đúng thế không? Nếu vậy cách chấm và tính kết quả như thế nào?  

 • anh ơi sao bệnh viện em vào đường dẫn nhập số liệu phần A không được vậy? , năm 2015 em đã có mật khẩu rồi, vậy năm 2016 bệnh viện em có cần đăng k1y lại mật khẩu không? sao vào hoài mà không được vậy để truy cập phần mền  dẫn nah65p số liệu theo hướng dẫn

 • Nếu được, để thuận lợi cho Bệnh viện: Đề nghị từ phần mềm kiểm tra, cho xuất ra tỉ lệ kỹ thuật vượt tuyến, đúng tuyến, dưới tuyến để thuận tiện cho các bệnh viện. Việc kết xuất danh mục ra từ Phạm vi áp dụn: xuất excel nhóm: chỉ xuất đường từng trang, khi xuất excel toàn bộ thì bị lỗi. 

 • Xin hỏi QLCL,Trong bảng giá dịch vụ phần “PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, DANH MỤC KỸ THUẬT VÀ DANH MỤC GIÁ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT”, tên giá dịch vụ theo TT03,04 thay bằng tên dịch vụ theo thông tư 37 được không? Vì hiện tại đang sử dụng giá dịch vụ theo thông tư 37. xin cảm ơn.

 • xin hỏi, 83 tiêu chí ở đường link qlbv.vn vẫn chưa cập nhật theo bộ tiêu chí chất lượng Version 2.1 đúng không admin?

 • author

  anh ơi sao bệnh viện em vào đường dẫn nhập số liệu phần A không được vậy? , năm 2015 em đã có mật khẩu rồi, vậy năm 2016 bệnh viện em có cần đăng k1y lại mật khẩu không? sao vào hoài mà không được vậy để truy cập phần mền  dẫn nhậpsố liệu theo hướng dẫn

 • xin hỏi phần báo cáo icd10 sau khi điền số liệu muốn in xem không thấy số liệu của năm 2016

 • admin ơi cho hỏi nhập Danh mục kỹ thuật của bệnh viện theo Thông tư 43,50 thì nhập vào phần bảng gía dịch vụ hay phần nào vậy a

  • author

   Tab Phạm vi hoạt động chuyên môn,
   Chỉ cần đánh dấu vào các kỹ thuật đang thực hiện tại bệnh viện là được.

 • Admin cho em hỏi có năm nay có áp dụng nhân hệ số 2 cho các tiêu chí C2 và C5 không? Hiện tại em thấy kết quả xuất ra từ phần mềm nhập trực tuyến điểm trung bình chưa thể hiện có nhân hệ số các tiêu chí này. Em cảm ơn.

 • Trong bảng danh sách đề nghị cấp mã phiếu để khảo sát hài lòng người bệnh. Có cột mã bv theo giấy phép hoạt động và mã bv do BHXH cấp. Phải tìm ở đâu? Cám ơn.

 • Admin cho hỏi Mục X Bảng giá dịch vụ bấm Nạp danh sách từ Phạm vi hoạt động báo đã thành công mà không thấy gì hết !?

 • cho e hỏi: phụ lục 3đánh giá tiêu chí chất lượng của từng thành viên ở đâu ạ

 • Đường dẫn nhập số liệu phần A và 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện: qlbv.vn/ktbv. Em vào up dữ liệu phần ICD10 không được, vậy phải làm sao? Em đã gửi mail cho qlbv.vn@gmail.com nhưng k thấy trả lời. Vậy phải làm sao đây?

 • xin cho hỏi phần đánh giá sự hài lòng của người bệnh ngoại trú phần mềm chưa có thì làm sao? xin trân trọng cảm ơn!

  • ac vào chatluongbenhvien.vn/quan-ly á. xin tên đăng nhập từ Sở y tế. chứ ko phải nhập ở qlbv.vn đâu. theo e hiểu là vậy

 • Xin hỏi đường link vào để nhập các số liệu chuẩn bị kiểm tra: tài chính, dược, nhân sự, danh mục kỹ thuật, trang thiết bị…. 

 • cho mình hỏi năm nay kiểm tra vẫn nhập phần mềm hny.vn hay phần mềm khác vậy

  • author

   Vẫn nhập trên hệ thống quản lý bệnh viện trực tuyến tại như những năm trước.

 • Xin hỏi. Thông tư 08/2011 của BYT về công tác dinh dưỡng và tiết chế có thực hiện triệt để tại các Bệnh viện quận huyện, vùng sâu vùng xa được không? Hiện nay tôi khảo sát thấy các Bệnh viện tại Hải Phòng còn nhiều bất cập so với thông tư 28/2015/BYT-BNV trong việc tổ chức sắp xếp nhân lực, vị trí việc làm, …khó sếp mã ngạch, không an toàn chất lượng tới người bệnh….

 • Xin hỏi Phòng QLCL là Bộ TC mới này có giống như Bộ mà Phòng QLCL đã gửi ngày 15/11 không ạ?

 • Mục C6.2, tiểu mục 6 (mức 3) có nêu: “Tỷ lệ ĐD, HS được đào tạo, tập huấn kỹ năng tư vấn, truyền thông, GDSK cho người bệnh chiếm 50% trở lên”. Xin cho hỏi tập huấn này phải được đơn vị  có chức năng đào tạo lại tập huấn và phải được cấp chứng chỉ đào tạo liên tục hay tự bệnh viện tổ chức tập huấn cho nhân viên mình được không ạ?

 • Xin hỏi khi n ào thì cập nhật phần mềm ktbv theo bộ tiêu chí 2016. Bệnh viện đã có lịch kiểm tra vào ngày 24/11/2016 nhưng hiện giờ không biết cập nhật số liệu kiểm tra vào đâu hết. nếu chậm trễ chắc Bv không kịp chuẩn bị

  • author

   Do phải chỉnh sửa bổ sung Module Đánh giá Chất lượng dự kiến hoàn thành sau khi ban hành Bộ tiêu chí khoảng 1 tuần (1/12/2016)..

 • Add min ơi, Bộ tiêu chí kiểm tra Bệnh viện sao không có bản Excel hay Word vậy?

 • Xin hỏi cụ thể “Điểm trung bình chung của các tiêu chí” được tính thế nào? Điểm trung bình của 83 tiêu chí hay trung bình các Phần hay trung bình các Chương?

 • Xin hỏi cụ thể “Điểm trung bình chung của các tiêu chí” được tính thế nào? Điểm trung bình của 83 tiêu chí hay trung bình các Phần? Tôi thấy theo hướng dẫn ở mục 4 “Biểu đồ các khía cạnh chất lượng bệnh viện” hướng dẫn “Tính điểm trung bình chung cho từng phần, từng mục (dao động từ 1 đến 5).

  • ở đây cộng điểm ở tất cả các mức rồi chia cho 83 tiêu chí được điểm trung bình chung các tiêu chí. ở các tiểu mục cũng làm như vậy công điểm các mức và chia cho số tiểu mục áp dung tai từng phần là ra điểm trung bình chung ở các tiểu mục 

 • cho mình hỏi là phần mềm nhập số liệu phiếu đánh giá sự hài lòng người bệnh ngoại trú và nhân viên không có mà chỉ có phần mềm nhập hài lòng người bệnh nội trú. vậy thì mình chỉ cần nhập số liệu vào phần mềm đánh giá hài lòng bệnh nhân nội trú hay là như thế nào ạ.

 • cho mình hỏi phần mềm nhập số liệu phiếu khảo sát bệnh nhân ngoại trú và cho nhân viên y tế ở đâu ạ?

 • Mình đã có các câu hỏi gửi tại Hội nghị tập huấn 24/11, hôm đó chỉ trả lời được ít, đến nay vẫn chưa có trả lời hết?đề nghị Phòng QLCB khẩn trương hướng dẫn để trả lời đơn vị ạ

  • Hiện Phòng QLCL đang tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị để trả lời. Bạn gửi câu hỏi vào địa chỉ mail: clbv@gmail.com để tổng hợp.

 • hôm đi tập huấn hướng dẫn công tác kiểm tra mình có nghe qua là có 2 tiêu chí năm nay được nhân hệ số 2 : ko rõ là ntn ạ

 • Hiện tại bệnh viện em đã áp dụng thực hiện phiếu khảo sát bệnh nhân và nhân viên y tế theo mẫu dự thảo của Bộ Y tế từ đầu năm 2016 và đã tiến hành phân tích theo phần mềm SPSS. Vậy giờ có phải nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến ko ah. Hay để đầu năm 2017 bắt đầu khảo sát theo mẫu mới ( mẫu rút gọn của mẫu dự thảo) và nhập liệu lun ah

 • Sở Y tế tỉnh Nam Định đã gửi danh sách các bệnh viện trực thuộc từ ngày 25/11/2016, sở y tế nam định vẫn chưa nhận được mã của các bệnh viện do Bộ Y tế gửi để sáng mai ngày 29/11/2016 Sở Y tế triển khkai tập huấn cho các đơn vị. rất mong nhận được phản hồi. cám ơn

 • Admin ơi, xin hỏi có nhập dữ liệu phần A excel không? BV em nhập phầm mềm trực tuyến hay cả hai vậy

  • AD cho em hỏi e làm thế nào để in được bảng kiểm tra sau khi đã nhập số liệu a

  • author

   Kết Quả tự kiểm tra thì In Phụ lục 1, nếu Đoàn kiểm tra thì In phụ lục 2

 • Admin ơi, xin hỏi Bộ tiêu chí 2016 bản chính thức file word không có phụ lục 4

 • Hiện tại bệnh viện em đã áp dụng  thực hiện phiếu khảo sát bệnh nhân và nhân viên y tế theo mẫu dự thảo của Bộ Y tế từ đầu năm 2016 và đã tiến hành phân tích theo phần mềm SPSS. Vậy giờ có phải nhập số liệu vào phần mềm trực tuyến ko ah. Hay để đầu năm 2017 bắt đầu khảo sát theo mẫu mới ( mẫu rút gọn của mẫu dự thảo) và nhập liệu lun ah

 • hiện nay phần mềm khảo sát y s kiến người bệnh nội trú, ngoại trú, nhân viên y tế, chưa được như trước, sau khi nhập xong chưa in được kết quả phân tích sơ bộ cơ bản đánh giá nhanh cho đoàn kiểm tra, đề nghị Bộ xem xét hoàn thiện như trước kia.

 • author

  tại sao vào đường dẫn phân A và 83 tiêu chí: qlbv.vn/ktbv lại không được 

 • Chào BS. Sơn.
  Cho em hỏi, phần chất lượng 1 em nhập liệu vào phần mềm trực tuyến của Bộ tuy nhiên khi tỏng số điểm của các tiêu chí áp dụng thì phần mềm không tự nhân hệ số 2 các tiêu chí C3 và C5, vậy phải sao, nhờ anh hướng dẫn lại để Bệnh viện Tâm thần Khánh Hòa làm cho đúng.

  • author

   Phần mềm đã tự động cài đặt nhân đôi hệ số cho phần C3 và C5 khi làm báo cáo và tính điểm trung bình

 • Phần giá dịch vụ tương đương chưa cập nhật giá mới theo công văn Số: 4262/BHXH-CSYT
  V/v giải quyết một số vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT
  , ngày 28 tháng 10 năm 2016 “phụ lục 4 “

 • xin hỏi: theo TT 50 thì có một số DMKT chưa được xếp loại TT, PT thì làm thế nào để xác định?

 • M9 – Mức 4 – Tiêu chí D3.3: Có nhân viên y tế tích cực tham gia và có đóng góp cụ thể vào việc xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, tiêu chí quản lý chất lượng của Bộ Y tế (cung cấp các bằng chứng cụ thể minh họa các đóng góp).
  Như vậy, việc cung cấp các bằng chứng ở đây được hiểu như thế nào? Chỉ là bệnh viện có các văn bản góp ý về Bộ tiêu chí chất lượng gửi Bộ Y tế hay là phải có văn bản của Bộ Y tế công nhận đóng góp ý kiến của bệnh viện?

  • author

   Bạn kiểm tra lại, có thể do:
   1) Bạn đánh dấu cả các tiểu mục thuộc mức 1, là mức không thực hiện hoặc vi phạm quy định. Do vậy điểm sẽ bị kéo về mức 1
   2) Có thể bạn không chấm các tiểu mục ở mức 2, chỉ 1 tiểu mục ở mức 2 không đạt thì BV của bạn cũng không thể đạt mức điểm cao hơn.

 • a cho e hỏi nhập số liệu khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế của đoàn kiểm tra bệnh viện quý 1 năm 2108 vào đâu ạ

  • Nhập số liệu khảo sát hài lòng người bệnh, truy cập website: chatluongbenhvien.vn

 • Tại sao Đăng nhập Đường dẫn nhập số liệu phần A và 83 tiêu chí chất lượng bệnh viện: qlbv.vn/ktbv không được?

 • Admin Xem lại, Hiện tại trang Web ktbv.vn/ktbv quá tải không đăng nhập vào báo cáo tết đúng theo thời gian quy định được.

  • author

   Lỗi hệ thống. Bộ phận kỹ thuật đang khẩn trương khắc phục.
   Dự kiến 2-3 tiếng, thời gian báo cáo sẽ bị chậm lại.
   Thành thực xin lỗi đơn vị.

   Bs. Hà Thái Sơn

 • Xin hỏi admin. Kỹ thuật nội soi dạ dày tá tràng làm CLO TEST để chẩn đoán nhiễm H.Pylori mà các bệnh viện và phòng khám hiện đang làm có phải là DVKT mang mã số 2.272 theo TT 43 không? BHYT từ chối thanh toán kỹ thuật này với lý do là sinh thiết sao không có tiêu bản. Đây đâu phải là kỹ thuật làm giải phâu, bệnh mà có tiêu bản. Xin admin trả lời giúp. Cám ơn.

 • Cho em hỏi: Tiêu chí bổ nhiệm điều dưỡng trưởng khoa chỉ áp dụng ở các khoa lâm sàng hay áp dụng ở tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng. VD Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có cần phải có Điều dưỡng trưởng hay không. Cảm ơn anh 

 • Xin hỏi cục KCB, bệnh viện thực hiện DVKT nội soi dạ dày tá tràng có làm clotest để chẩn đoán nhiễm H.Pylori thì có phải là DMKT mã số 2.272: Nội soi can thiêp-làm clo test chẩn đoán nhiểm H. Pylori, theo mã TT 37 là 37.8B00.0134.

 • tại sao khi copy mục trang thiết bị từ excell kích chọn mục chuyển dữ liệu phần mềm không báo lỗi mà đã hiện dòng chữ save dữ liệu nhưng trên trang trực tuyến không thấy danh muc vậy ạ

 • Xin hỏi: Có phải ở mục VIII. Phạm vi hoạt động chỉ nhập những DMKT được bổ sung trong năm 2016? Một số chương thiếu DMKT theo TT43. Ví dụ: Chương X: Ngoại khoa chỉ có STT đến 500.  DMKT đến mã số 10.467 là hết. BV bổ sung thêm nhưng DMKT như 10.510; 10.512…nhưng không có. Xin trân trọng cảm ơn.  

  • author

   Các anh chị chú ý có nhiều trang, mỗi Trang có khoảng 500 dịch vụ kĩ thuật.
   Trước khi chuyển sang trang mới phải lưu kết quả đã khai báo.

 • Phần mềm nhập điểm 83 tiêu chí có thay đổi gì không ạ? E nhập xong hết, khi in ra phần tổng hợp tự đánh giá để xem lại thì thấy tiêu chí C2 và C5 nhân đôi, chứ không phải C3 như đã thông báo, xin ad coi lại giúp được không ạ? E thấy điểm số cũng thay đổi so với hôm qua e nhập liệu. Xin Bộ kiểm tra lại giùm. Xin cám ơn rất nhiều.

 • AD cho em hỏi e làm thế nào để in được bảng kiểm tra sau khi đã nhập số liệu a

 • xin hỏi là phần “X. bảng giá dịch vụ” mục Giá BH và mục Giá dịch vụ thì điền giá của tháng 3 hay tháng 7 ạ

  • author

   Phần bảng giá các BV khai báo ở bên Tab phạm vi hoạt động.
   Sau đó Nạp sang bên bảng giá, và điền giá thu trực tiếp (không có bảo hiểm) vào là được.

 • Xin hỏi:
  1. Phần B1.1 mức 2 tiểu mục 3. Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực (văn bản quy định)?
  2. Phần B4.1 mức 3. Cấp nào có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phát triển bệnh viện (văn bản nào quy định)?
  3. Phàn C5.1 Đánh giá thực hiện kỹ thuật theo phân tuyến. Bệnh viện lao theo TT43/BYT chỉ có 41 danh mục kỹ thuật (ngoại lao), đánh giá thế nào?

 • Cho hỏi trên phần mềm trực tuyến chỉ thấy phần nhập hài lòng người bệnh. Vậy phần hài lòng người bệnh nội trú, ngoại trú và NVYT thì nhập như thế nào? Nhập trên cùng phần mềm đó hay sao?Trân trọng cảm ơn

 • Nhập dữ liệu trên bang giá dịch vụ không có mã 12.319 tại cột tên theo TT 43

 • Xin BYT xem lại: mục 131 không phải là tổng của 132+133. Phần mềm hiện nay nhập tự động tính là tổng. Nên công tức ở 134 là sai.131 38c. Tổng số kỹ thuật theo phân tuyến kỹ thuật (Thông tư 43)
  7 069
   132 38c1. Tổng số kỹ thuật BV thực hiện được trong phạm vi phân tuyến
  6 168
   133 38c2. Tổng số kỹ thuật BV thực hiện vượt tuyến
  901
   134 38c3. Tỷ lệ % thực hiện phân tuyến KT (=(38c1+38c2)/38c x 100)
  89

 • Xin hỏi: đã nnhập kq khảo sát sự hài lòng của NB nhưng không thể xenm kết quả tổng hợp và in được?

 • Admin cho hoi lổi đăng nhập quá 5 lần bị khóa khi nào mời đăng nhập lại được.

 • Anh chị cho e hỏi năm nay tiêu chí c3 (ứng dụng công nghệ thông tin) và chuơng c5 là hệ số x2 mà tại sao trên phần mềm chấm điểm lại là tiêu chí  C2(quản lý hồ sơ bệnh án) x 2 ạ?

 • Xin cho hoi bay gio ma benh ICD da thay doi so voi ban ICD cu nam 2010 nen gio phai mua quyen bang ma ICD moi o dau 

 • Xin cho hoi bay gio ma benh ICD da thay doi so voi ban ICD cu nam 2010 nen gio phai mua quyen bang ma ICD moi o dau . Bang ma moi theo quyet dinh nao