Bộ Tài liệu đánh giá 37 Tiêu chí bệnh viện an toàn

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT ngày 08/8/2020 thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Dưới đây là các tài liệu kiểm tra: Công điện 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 Công điện 1212/CĐ -BYT ngày 03/8/2020 Công điện 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020 Phòng Quản lý Chất lượng &CĐT Cục QLKCB

Bộ Y tế đã có Quyết định số 3492/QĐ-BYT ngày 08/8/2020 thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19. Dưới đây là các tài liệu kiểm tra:

Kiểm tra BV an toàn tại BV ĐK Tỉnh Hà Nam

Công điện 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020

Công điện 1212/CĐ -BYT ngày 03/8/2020

Công điện 1263/CĐ-BYT ngày 11/8/2020

Phòng Quản lý Chất lượng &CĐT Cục QLKCB

0 comments

Quản lý thông tin

Các văn bản về công tác chẩn đoán điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Quyết định số 322/QĐ-BYT ngày 06/2/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Hướng dẫn Hướng dẫn Chẩn đoán và Điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV). Quyết định số 125 /QĐ-BYT ngày 16  tháng 01  năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn Chẩn đoán và […]