Screenshot 2017-02-03 11.35.41

One comment

  • Lực lượng cán bộ y tế đã làm được công việc đầy ý nghĩa(chẳng thấy lời khen), trong khi các ngành khác được vui tết bình an. Rõ ràng cán bộ ngành y tế là không thích nghỉ dài ngày rồi!!!