Ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em

Với mục đích phát hiện sớm những rối loạn phát triển và các khuyết tật (thể chất và tâm thần) của trẻ; Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, Bộ Y tế đã có Quyết định số 2254/QĐ-BYT ngày 7/5/2021 ban hành Bộ công cụ […]

Với mục đích phát hiện sớm những rối loạn phát triển và các khuyết tật (thể chất và tâm thần) của trẻ; Phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm của rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, Bộ Y tế đã có Quyết định số 2254/QĐ-BYT ngày 7/5/2021 ban hành Bộ công cụ Phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em.

Download tài liệu ở đây:

0 comments