Công văn số 1881/KCB-QLCL ngày 22/12/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc nhắc gửi báo cáo kết quả thực hiện đề án giảm quá tải bệnh viện

Ngày 22/11/2017, Cục Quản lý Khám chữa bệnh có công văn số 1709/KCB-QLCL về việc báo cáo kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện, đề nghị các Bệnh viện Nhà nước và tư nhân trên địa bàn thuộc sự quản lý của Sở Y tế; Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Trường đại học gửi báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2017. Đến nay, còn một số Bệnh viện chưa gửi báo cáo, Cục Quản lý Khám chữa bệnh- Bộ Y tế đề nghị các Bệnh viện và Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các Bệnh viện trực thuộc thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại công văn số 1709/KCB-QLCL.

>> CV-1881-nhac-gui-bc-de-an-giam-qua-tai-BV

>> Bocongcu_danhgia_ketqua5nam_deangiamtai_chinhsua

>> CV-1709.-bao-cao-ket-qua-thuc-hien-de-an-giam-qua-tai-BV

>> CV-1881.nhac-gui-bc-de-an-giam-qua-tai-BV

Cục Quản lý Khám chữa bệnh gửi kèm theo:

1) Bộ công cụ đánh giá kết quả thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện;

2) Đường link nhập báo cáo https://goo.gl/forms/TQdimJoid4F2J5Th1 .(Truy cập đường link và nhập vào mục SIGN IN địa chỉ email của cá nhân người nhập liệu hoặc của cơ quan, sau đó nhập liệu theo từng mục yêu cầu của form báo cáo);

3) Ngoài phần đánh giá như nội dung Bộ câu hỏi, đề nghị các bệnh viện có hệ thống công nghệ thông tin quản lý người bệnh khám bênh, kết xuất số liệu tối thiểu của 500 lượt khám bệnh liên tiếp, ở bất kỳ thời gian nào trong 3 tháng cuối năm 2017 (định dạng file excel). Bao gồm các thông tin: đặc điểm người bệnh; đăng ký thủ tục khám bệnh; khám chuyên khoa gì; các kỹ thuật cận lâm sàng được thực hiện – kèm theo thời gian chi tiết của mỗi công đoạn trong quy trình khám bệnh (tính từ lúc bắt đầu đăng ký đến khi hoàn tất quy trình khám bệnh) và gửi vào địa chỉ email: tonghopkcb@gmail.com.

Đề nghị các Bệnh viện hoàn chỉnh báo cáo và nhập liệu theo đường link trên trước ngày 05/01/2018  để kịp tổng hợp, phân tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong trường hợp cần thiết xin liên hệ với TS. Vương Ánh Dương 0963369586 (nội dung báo cáo); CN. Nguyễn Thế Tùng, 01662678664 (kỹ thuật nhập liệu).

Download

0 comments