Công điện số 628/CĐ-BYT của Bộ Y tế Vv Về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối

Công điện số 628/CĐ-BYT của Bộ Y tế Vv Về việc khẩn trương thực hiện giãn cách và tăng cường xét nghiệm tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học và tuyến cuối

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments