Xin góp ý ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình can thiệp trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, đặc trưng bởi những khiếm khuyết về giao tiếp và tương tác xã hội, đồng thời kèm theo các mẫu hình hành vi, sở thích rập khuôn, giới hạn. Để ban hành tài liệu này phổ biến đến các cơ sở khám, […]

Rối loạn phổ tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh, đặc trưng bởi những khiếm khuyết về giao tiếp và tương tác xã hội, đồng thời kèm theo các mẫu hình hành vi, sở thích rập khuôn, giới hạn.

Để ban hành tài liệu này phổ biến đến các cơ sở khám, chữa bệnh, Cục quản lý Khám chữa bệnh xin ý kiến của các cán bộ y tế, các chuyên gia và đông đảo người dân.

Download tài liệu tại đây:

0 comments