Quyết định số 5390/QĐ-BYT ngày 30/11/2017 thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

Quyết định số 5390/QĐ-BYT ngày 30/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2017

>> QD so 5390 ve viec thanh lap doan kiem tra danh gia CLBV va khao sat HLNV,NVYT

Nội dung trong quyết định:

Điều 1: Thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 của Bộ Y tế (phụ lục 1)

Điều 2: Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế được phân công (phụ lục 2) theo nội dung kiểm tra quy định tại Quyết định số 4969/QĐ-BYT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Thời gian tiến hành trong tháng 11 và tháng 12 năm 2017

Trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các bệnh viện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và mời thành viên bệnh viện khác tham gia đoàn.

Điều 3: Kinh phí phục vụ được lấy từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp lý khác

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành; các Đoàn tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5: Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Download

CÙNG DANH MỤC

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: