Quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa

Ban hành kèm theo Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế

Quyết định số 3805/QĐ-BYT ngày 05/09/2014 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa, chuyên ngành Tiêu hóa

Download

CÙNG DANH MỤC

One comment

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: