Hội thảo tập huấn triển khai và xây dựng các hướng dẫn về An toàn người bệnh, phòng ngừa sự cố y khoa

1. Bs Huy WHO-An toàn người bệnh final1792019 2. TS Duong-Huong dan Trien khai thong tu 43_Baocaosucoykhoa 3. ThS. Luan – Quan ly SCYK-BVĐHYD 4. TS. Trung SYT ST-20190919 – BYT – Ap dung RCA 5. BS MY NHI-BV Tu Du – ATPT – 19.9.2019 BS MY NHI 6. TS. Phan Hang BV Hung Vuong-phong […]

1. Bs Huy WHO-An toàn người bệnh final1792019

2. TS Duong-Huong dan Trien khai thong tu 43_Baocaosucoykhoa

3. ThS. Luan – Quan ly SCYK-BVĐHYD

4. TS. Trung SYT ST-20190919 – BYT – Ap dung RCA

5. BS MY NHI-BV Tu Du – ATPT – 19.9.2019 BS MY NHI

6. TS. Phan Hang BV Hung Vuong-phong tranh nham lan, ban giao.byt

7. CN. OanhBVQTPhuongChau-RCA (hoi thao Cuc QL KCB)

8. Bs Dung-BVDKST_chia se kinh nghiem phong ngua te nga

9. BVPC. Ths. Dieu Huong (FMEA)

Chuong trinh HT tap huan Patient Safety Day-TPHCM

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG BÁO CÁO SỰ CỐ

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]