Hiển thị 241 trong 241 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
04/2008/QĐ-BYT Quy chế kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú (đã thay thế bởi Thông tư số 05/2016/TT-BYT Quy định về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú) 01/02/2008
01/2008/QĐ-BYT Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc 21/01/2008
PHCN Bộ Tài liệu Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn thực hiện Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn người khuyết tật và gia đình về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Hướng dẫn cán bộ Phục hồi chức năng và cộng tác viên về Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
PHCN Tài liệu Đào tạo nhân lực Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng 01/01/2008
43/2007/QĐ-BYT Quy chế quản lý chất thải y tế 30/11/2007
03/2007/QH12 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 21/11/2007
64/2006/QH11 Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội: Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) 29/06/2006
4069/2001/QĐ-BYT Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện 28/09/2001
1895/1997/QĐ-BYT Quy chế bệnh viện 1895 19/09/1997
Thư viện Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị 16/07/1974
Thư viện Tổng hợp 16/07/1974
Thư viện Quy trình kỹ thuật khám, bệnh chữa bệnh 16/07/1794
PHCN Bộ sách Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (WHO)