Hiển thị 226-250 trong 269 kết quả

Số VB Trích yếu Ngày bH
5771/BYT-K2ĐT Tài liệu đào tạo Kiểm soát nhiễm khuẩn 30/08/2012
13/2012/TT-BYT Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác gây mê – hồi sức 20/08/2012
12/2012/TT-BYT Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm 15/07/2012
1919/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật chuyên ngành Phong – Da liễu 04/06/2012
1918/QĐ-BYT Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Lao Bệnh phổi 04/06/2012
1454 /QĐ-BYT Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân 04/05/2012
689/QĐ-K2ĐT Chương trình đào tạo Giảng viên lâm sàng 16/02/2012
Tài liệu Dự án GIZ Tài liệu Hướng dẫn làm sạch môi trường phòng mổ 01/01/2012
182/2011/TT-BTC Thông tư số 182/2011/TT-BTC ngày 15/12/2011 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần 15/12/2011
41/2011/TT-BYT Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế : Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/11/2011
92/2011/NĐ-CP Nghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17/10/2011 của Chính phủ về việc quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế 17/10/2011
87/2011/NĐ-CP Nghị định số 87/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh 27/09/2011
3280/QĐ-BYT H­ướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường type 2 09/09/2011
22/2011/TT-BYT Thông tư 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện 10/06/2011
23/2011/TT-BYT Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh 10/06/2011
466/QĐ-BHXH Quy trình giám định Bảo hiểm Y tế 19/04/2011
15/2011/TT-BYT Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 của Bộ Y tế quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện 19/04/2011
07/2011/TT-BYT Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện 26/01/2011
08/2011/TT-BYT Thông tư số 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện 26/01/2011
3192/QĐ-BYT Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp 31/08/2010
09/2010/TT-BYT Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc 28/04/2010
40/2009/QH12 Luật khám bệnh, chữa bệnh 23/11/2009
4121/QĐ-BYT Tài liệu Hướng dẫn xử trí tiêu chảy ở trẻ em 28/10/2009
18/2009/TT-BYT Thông tư số 18/2009/TT-BYT ngày 14/10/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 14/10/2009
182/2009/TT-BTC Thông tư số 182/2009/TT-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 14/09/2009