Triển khai tuần lễ truyền thông về phòng chống kháng thuốc, từ ngày 16-22/11/2015

Công văn số 8462/BYT-KCB (Tải về): Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về) Công văn số 8463/BYT-KCB (Tải về) Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về) Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)  

Công văn số 8462/BYT-KCB (Tải về):
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)

Trien khai Tuan le chong khang thuoc1
Công văn số 8463/BYT-KCB (Tải về)
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)
Trien khai Tuan le chong khang thuoc2
Kế hoạch Hành động quốc gia về phòng chống kháng thuốc (Tải về)

 

0 comments