Tài liệu hướng dẫn triển khai Thông tư 37/2018/TT-BYT, Thông tư 39/2018/TT-BYT

Ngày 30/11/2018 Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2018/TT-BYT Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KB, CB của Nhà nước và Thông tư 39/2018/TT-BYT Quy định thống nhất giá dịch vụ KB, CB BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí KB, CB trong một số trường hợp.

Tài liệu hướng dẫn triển khai Danh mục Kỹ thuật và Giá dịch vụ theo Thông tư 37/2018/TT-BYT, Thông tư 39/2018/TT-BYT:

1.Hướng dẫn thực hiện Giá Thông tư 37, Thông tư 39 – Vụ Kế hoạch Tài chính
2.Hướng dẫn Danh mục Kỹ thuật thực hiện TT39, TT37 – Cục Quản lý Khám chữa bệnh
3.Thông tư 39 (pdf)
4.Thông tư 37 thay thế Thông tư 02 theo lương 1390
5.Phụ lục Thông tư 39 thay thế Thông tư 15
6.Thông tư 39 thay thế Thông tư 15 theo lương 1390
7.Phụ lục Thông tư 37 thay thế Thông tư 02
8.Thông tư 55 về thanh toán hao hụt thuốc

Quyết định Danh mục tương đương thực hiện Thông tư 39/2017/TT-BYT
1. Quyết định 7435 ngày 14-12-2018
2. PL 1 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2018 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
3. PL 2 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2018 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
4. PL 3 – Danh muc tuong duong TT39 17.12.2018 QĐ 7435 ngay 14-12-2018
5. Danh muc tuong duong TT39 17.12.2018 QĐ 7435 ngay 14-12-2018 (Excel)

Danh mục tương đương đã upload theo phần mềm Kiểm tra bệnh viện:

27 comments

Quản lý thông tin

Nhiều kỹ thuật mới trong điều trị ung thư phổi

Ngày 17/4, Bệnh viện Phổi Trung ương tổ chức hội thảo khoa học về những tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị ung thư phổi, trực tuyến với 23 đầu cầu trên cả nước. Tại đây, các bác sĩ đã chia sẻ các nội dung: Những tiến bộ về chẩn đoán và điều trị: […]