Mẫu báo cáo tình hình sử dụng phôi CCHN và GPHĐ của Sở Y tế (gửi kèm công văn 199/KCB-HN)

Mẫu báo cáo Tình hình cấp, sử dụng phôi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh, gửi kèm công văn số 199/KCB-HN ngày 23/02/2017 v/v hướng dẫn sử dụng phôi CCHN và phôi GPHĐ theo quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP

>> Mẫu báo cáo tình hình cấp , sử dụng phôi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động KB-C (.doc)

>> cvrn-2017-199-1 (.pdf)

4 comments

  • Sở Y tế tỉnh Trà Vinh xin số tài khoản vào Hệ thống quản lý quốc gia về đăng ký cấp phép hành nghề KCB để tải Mẫu phôi CCHN, GPHĐKCB.

  • theo công văn số 6705/BYT về phạm vi hoạt động trên chứng chỉ hành nghề thì không thấy chuyên khoa Nhi và Sản phụ Khoa và các chuyên khoa lẻ khác

  • những người làm tư nhân như chúng tôi không xin dc vào viện thực tập thì mãi mãi ko xin dc chứng chỉ hành nghề ak,bộ y tế gây khó khăn cho chúng tôi quá.

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: