Kiểm tra bệnh viện 2017: Nâng cấp hệ thống quản lý số liệu

Thông báo về việc tạm dừng cập nhật số liệu lên hệ thống qlbv.vn/ktbv để nâng cấp và chuyển dữ liệu sang hệ thống mới phục vụ Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017.

Kính gửi các Bệnh viện,

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đang tiến hành nâng cấp hệ thống quản lý số liệu Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện. Hiện đang trong quá trình chuyển đổi dữ liệu sang hệ thống mới do VNPT hỗ trợ.
Đề nghị các Bệnh viện tạm dừng nhập số liệu mới lên hệ thống qlbv.vn/ktbv cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng cảm ơn !

BS. Hà Thái Sơn
Cục Quản lý khám chữa bệnh

0 comments