Hướng dẫn nhập thông tin hồ sơ vào Hệ thống quản lý thông tin đăng ký cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh

1.Các thông tin cần nhập Tùy thuộc vào cấp hành chính của từng tài khoản mà thông tin cần nhập cũng khác nhau: • Tài khoản của Phòng Hành nghề (Bộ Y tế, Sở Y tế): Hành chính, Đào tạo, Hành nghề, Giấy tờ, Kết quả, CCHN, Kỷ luật • Tài khoản của Một cửa, […]

1.Các thông tin cần nhập

Tùy thuộc vào cấp hành chính của từng tài khoản mà thông tin cần nhập cũng khác nhau:

• Tài khoản của Phòng Hành nghề (Bộ Y tế, Sở Y tế): Hành chính, Đào tạo, Hành nghề, Giấy tờ, Kết quả, CCHN, Kỷ luật

• Tài khoản của Một cửa, Bệnh viện: Hành chính, Đào tạo, Hành nghề, Giấy tờ

• Ngoài ra có một số thông tin không cần nhập: Tiến độ, Hộp thư, Phiếu thu

2. Các dạng thông tin

Các trường thông tin trong form nhập chia làm 4 dạng thông tin

• Thông tin dạng ngày tháng

• Thông tin dạng text

• Thông tin dạng lựa chọn

• Thông tin dạng tự hoàn thành

2.1.Thông tin dạng ngày tháng

Thông tin ngày tháng đầy đủ (dạng dd/mm/yyyy): Gõ theo cấu trúc “ddmmyy” hoặc chọn ngày tháng phù hợp. VD: nhập 120413 sẽ cho kết quả là 12/04/2013

Thông tin ngày tháng không đầy đủ (dạng mm/yyyy hoặc yyyy): Gõ đúng cấu trúc “mm/yyyy” hoặc “yyyy” tùy theo thông tin thu thập được.

2.2.Thông tin dạng lựa chọn

Tại các trường thông tin dạng này có sẵn một danh sách các giá trị để lựa chọn. Khi nhập chỉ cần lựa chọn các giá cho phù hợp với đối tượng nộp hồ sơ.

2.3.Thông tin dạng text

Không có cách nhập nhanh cho các trường thông tin dạng này, khi nhập bắt buộc phải gõ đúng và đầy đủ như thông tin trong hồ sơ.

2.4.Thông tin dạng tự hoàn thành

Thông tin dạng tự hoàn thành là một dạng lai giữa thông tin dạng lựa chọn và thông tin dạng text. Khi nhập một hoặc một vài ký tự (từ) gợi ý, hệ thống sẽ tự động đưa ra một danh sách các giá trị (thông tin) có liên quan. Người nhập chỉ cần chọn giá trị phù hợp trong danh sách. Nếu không tìm thấy giá trị muốn tìm (hoặc không có), người nhập có thể tự động nhập mới như cách nhập thông tin dạng text. Hệ thống sẽ tự động lưu lại giá trị đó vào cơ sở dữ liệu.

Lưu ý: Không khuyến khích nhập mới các giá trị trong các trường thông tin dạng tự hoàn thành vì có thể gây ra nhiều dữ liệu rác cho hệ thống. Chỉ thực hiện thao tác này khi không tìm được giá trị mong muốn.

3.Cách thu thập thông tin từ hồ sơ:

• Thông tin hành chính: Dựa trên Đơn đề nghị và Sơ yếu lý lịch

• Thông tin đào tạo: Dựa trên bản sao các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận kèm theo

• Thông tin hành nghề: Dựa trên Sơ yếu lý lịch và Giấy xác nhận thực hành (nên dựa trên SYLL, đồng thời đối chiếu với XNTH)

4.Tạo hồ sơ mới

Có 2 cách để tạo hồ sơ mới:

• Khi vừa đăng nhập hệ thống hoặc đang làm việc với tác vụ khác: Từ Menu “CC Hành nghề” (chứng chỉ hành nghề) chọn “Xử lý hồ sơ” (phòng QLHN) hoặc “Tiếp nhận” (Một cửa) hoặc “Nhập từ bệnh viện” (Bệnh viện).

• Khi đang thực hiện nhập thông tin hồ sơ: Tại tab “Hành chính” chọn “Thêm mới”.

5. Định nghĩa các trường thông tin: Download: dinh nghia truong thong tin.doc

6.Nhập thông tin hồ sơ

Lưu ý:

• Các trường có dấu * là các trường bắt buộc phải nhập, nếu không nhập các trường này sẽ không lưu được.

• Thông tin “Hành chính” bắt buộc phải nhập và lưu được, nếu không sẽ không lưu được các thông tin sau “Đào tạo”, “Hành nghề”, Giấy tờ”.

6.1.Nhập thông tin hành chính:

• Nhập đầy đủ các trường thông tin trong form nhập

• Sau khi nhập xong tên, giới tính, ngày sinh, hệ thống sẽ thông báo nếu có hồ sơ trùng cả 3 thông tin này (nếu thiếu thông tin hệ thống sẽ thông báo trùng đối với thông tin còn lại).

• Nhập thông tin địa chỉ:

– Phần số nhà tên đường: Nhập thông tin số nhà chính xác như trong hồ sơ

– Phần huyện xã: Chọn thông tin phù hợp trong list có sẵn

6.2.Nhập thông tin Đào tạo:

• Nhập đầy đủ các trường thông tin trong form nhập

• Mỗi văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận cần được nhập vào hệ thống. Sau khi nhập hết thông tin 1 văn bằng, nhấn Lưu, sau đó tiếp tục nhập thông tin của văn bằng tiếp theo.

6.3.Nhập thông tin Hành nghề:

• Nhập đầy đủ các trường thông tin trong form nhập

• Mỗi giai đoạn hành nghề cần được nhập vào hệ thống. Sau khi nhập hết thông tin 1 giai đoạn hành nghề, nhấn Lưu, sau đó tiếp tục nhập thông tin của giai đoạn tiếp theo.

6.4.Nhập thông tin giấy tờ:

• Đánh dấu vào các giấy tờ (bản sao, bản chính) có trong bộ hồ sơ của đối tượng

• Nếu muốn bổ sung 1 loại giấy tờ nào đó thì nhập thông tin gợi ý để tìm đúng loại giấy tờ vào hộp “Thêm loại giấy tờ” sau đó nhấn Lưu

• Để xóa giấy tờ nào nhấn vào nút xóa ở bên phải loại giấy tờ đó

6.5.Nhập thông tin cho hồ sơ bổ sung:

• Hồ sơ bổ sung là hồ sơ được nộp lại sau khi trả về cho người hành nghề (thiếu thông tin, giấy tờ…).

• Cách nhập:– Tìm lại hồ sơ cũ trên hệ thống


– Tại form hành chính, click vào Xem tất cả hồ sơ đã nộp, chọn Bổ sung

– Nhập bổ sung các thông tin thay đổi trong hồ sơ mới như bình thường.

2 comments

  • Em xin hỏi khi nhập hồ sơ bổ sung, tại form hành chính, click vào xem tất cả hồ sơ đã nộp, chọn bổ sung. Sau khi em đã bổ sung xong và lưu lại thì bên góc trái của hệ thống xuất hiện thêm 01 hồ sơ của người em đang bổ sung cho họ, như vậy sẽ dư ra hồ sơ vì 01 người mà có 02 hồ sơ.

    • author

      Đề nghị bạn cung cấp số điện thoai để một bạn kỹ thuật gọi điện hỗ trợ.
      Xin cảm ơn !