Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống quản lý thông tin đăng ký cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh

Để đăng nhập và sử dụng hệ thống hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau: + Để đăng nhập hệ thống, yêu cầu cần có: – Máy tính có kết nối Internet (hoặc các thiết bị có khả năng truy cập Web) – Tài khoản đăng nhập (bao gồm Username và Password) – […]

Để đăng nhập và sử dụng hệ thống hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau:

+ Để đăng nhập hệ thống, yêu cầu cần có:

– Máy tính có kết nối Internet (hoặc các thiết bị có khả năng truy cập Web)

– Tài khoản đăng nhập (bao gồm Username và Password)

– Trình duyệt web Google Chrome (đối với máy tính)

+ Địa chỉ truy cập hệ thống: hny.vn

+ Bộ gõ Tiếng Việt Unikey 4.0, kiểu gõ Telex, bộ mã Unicode dựng sẵn (Lưu ý: Không sử dụng đồng thời Unikey và Vietkey).

Khi đăng nhập hệ thống cần lưu ý

– Gõ đúng ký tự in hoa, in thường

– Tắt Unikey

One comment

Quản lý hành nghề y

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ban hành kèm theo công văn số 273/KCB-HN ngày 10 tháng 3 năm 2017 v/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở KBCB tư nhân