Hướng dẫn đăng nhập Hệ thống quản lý thông tin đăng ký cấp CCHN khám bệnh, chữa bệnh

Để đăng nhập và sử dụng hệ thống hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau: + Để đăng nhập hệ thống, yêu cầu cần có: – Máy tính có kết nối Internet (hoặc các thiết bị có khả năng truy cập Web) – Tài khoản đăng nhập (bao gồm Username và Password) – […]

Để đăng nhập và sử dụng hệ thống hiệu quả, cần lưu ý một số điểm sau:

+ Để đăng nhập hệ thống, yêu cầu cần có:

– Máy tính có kết nối Internet (hoặc các thiết bị có khả năng truy cập Web)

– Tài khoản đăng nhập (bao gồm Username và Password)

– Trình duyệt web Google Chrome (đối với máy tính)

+ Địa chỉ truy cập hệ thống: hny.vn

+ Bộ gõ Tiếng Việt Unikey 4.0, kiểu gõ Telex, bộ mã Unicode dựng sẵn (Lưu ý: Không sử dụng đồng thời Unikey và Vietkey).

Khi đăng nhập hệ thống cần lưu ý

– Gõ đúng ký tự in hoa, in thường

– Tắt Unikey

2 comments