Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á 2016 – Mục tiêu và Đại biểu tham dự

Vận hành bệnh viện trong cơ chế tự chủ không hề đơn giản, hãy tìm kiếm kinh nghiệm từ các bệnh viện trong khu vực để giải quyết các vấn đề mà trong quá trình phát triển bệnh viện bạn các đồng nghiệp của chúng ta đã trải qua.

HMA_conference_speaker

• Đăng ký tham dự HMA2016

Mục tiêu Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA)
a) Cung cấp cho các nhà quản lý y tế cơ hội để tìm hiểu các công cụ và kỹ thuật cụ thể để làm công việc của họ trong một môi trường học tập và kết nối với các đồng nghiệp

b) Là nơi có các hội thảo chỉ cách làm thế nào, các kỹ năng liên quan, được thực hiện bởi các giáo sư và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành

c) Tập hợp các nhà quản lý y tế từ các nơi khác nhau ở Châu Á Thái Bình Dương, với niềm tin rằng sự hợp nhất này có lợi cho việc mở mang đầu óc và mở rộng các mối quan hệ với những người tham gia

d) Cung cấp một diễn đàn để cập nhật và rà soát các thực hành quản lý tốt nhất trong bệnh viện

e) Cải thiện môi trường học tập bằng một cuộc triển lãm các sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp chuyên nghiệp mới nhất có thể làm tăng năng suất và cải thiện chất lượng bệnh viện và các dịch vụ khoa phòng.

Nói cách khác:
HMA mang lối tư duy và kinh nghiệm Quản lý Bệnh viện khắp thế giới đến với Châu Á. HMA giúp các nhà quản trị y tế thành công và cải tiến.

HMA là nơi tập hợp của các bác sĩ và các chuyên gia đẳng cấp thế giới nhằm chia sẻ những hiểu biết, kỹ năng và lời khuyên thiết thực cho các nhà quản lý bệnh viện ở Châu Á.

HMA nhận diện rõ thực tiễn và những thách thức mà dịch vụ có thể cải thiện được; đó thực sự là điểm đến để đẩy nhanh quá trình học hỏi. Là nền tảng của sự kết nối.

Đại biểu tham dự Hội nghị
a) Các nhà quản trị y tế cấp cao, các trưởng khoa phòng ban ở các bệnh viện

b) Các lãnh đạo bệnh viện đặc biệt là các bệnh viện nhỏ

c) Trưởng các bộ phận đặc biệt là từ các bệnh viện lớn

d) Các chuyên gia y tế quan tâm đến công tác quản trị và điều hành bệnh viện

e) Các nhà cung cấp giải pháp muốn quảng bá sản phẩm, dịch vụ và công nghệ đến các nhà quản trị y tế

HMA

10 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: