Góp ý tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động QL chất lượng BV

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm: 1. Công văn xin ý kiến góp ý 2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số 3. Dự thảo Quyết […]

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm:
1. Công văn xin ý kiến góp ý
2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số
3. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình chuyên môn kèm theo Định dạng mẫu, hướng dẫn biên soạn và 26 QTCM của một số bệnh thường gặp để áp dụng thí điểm.

Download

0 comments

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]