Góp ý tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động QL chất lượng BV

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm: 1. Công văn xin ý kiến góp ý 2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số 3. Dự thảo Quyết […]

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm:
1. Công văn xin ý kiến góp ý
2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số
3. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình chuyên môn kèm theo Định dạng mẫu, hướng dẫn biên soạn và 26 QTCM của một số bệnh thường gặp để áp dụng thí điểm.

Download

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng Người bệnh, Nhân viên Y tế năm 2018

Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ-BYT ngày 18/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hướng dẫn thực hiện Quyết định như sau: