Góp ý tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động QL chất lượng BV

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm: 1. Công văn xin ý kiến góp ý 2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số 3. Dự thảo Quyết […]

Tài liệu hướng dẫn để xin ý kiến góp ý rộng rãi của tất cả các SYT và BVTW gồm:
1. Công văn xin ý kiến góp ý
2. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Chỉ số đo lường chất lượng BV kèm theo 16 chỉ số
3. Dự thảo Quyết định ban hành Hướng dẫn xây dựng Quy trình chuyên môn kèm theo Định dạng mẫu, hướng dẫn biên soạn và 26 QTCM của một số bệnh thường gặp để áp dụng thí điểm.

Download

0 comments