DỰ THẢO TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC CHẤT LƯỢNG PHÒNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

Thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 -2025; Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục, thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan đang xây dựng Dự thảo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm y học để phục vụ cho việc liên thông kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở y tế

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo tiêu chí, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị góp ý bằng văn bản về các nội dung liên quan vào Dự thảo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng xét nghiệm y học (Dự thảo được đăng tải trên trang tin điện tử của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh).

Ý kiến tham gia góp ý của Quý đơn vị xin gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội – Hộp thư điện tử: qlclxn.kcb@gmail.com trước ngày 20/4/2017)./.

>> Công văn xin ý kiến tiêu chí xét nghiệm

Download

CÙNG DANH MỤC

2 comments

  • Tôi xin góp ý, trong các văn bản Bộ y Tế cũng nên ghi rõ chức danh là Cử nhân Xét nghiệm, ghi theo văn bằng, chứ đừng ghi là Kỹ thuật viên rồi mở ngoặc đóng ngoặc là đại học. vì Cử nhấn chỉ đào tạo đại học, còn kỹ thuật viên là đào tạo cao đẳng và trung học, ghi giống như Cử nhân X Quang đó. trong các văn bản Tôi Thấy những người học ngoài ngành Y còn ghi rõ là Cử Nhân được như: Cử Nhân hóa, Cử nhân công nghệ sinh học, vậy tại sao Cử nhân xét nghiệm lại gọi là Kỹ thuật viên vậy,  thứ 2: tiêu chuẩn bổ nhiệm trưởng khoa Xét nghiệm phải ưu tiên Cử nhân Xét nghiệm trước, bởi vì họ được đào tạo chuyên khoa xét nghiệm. Về chuyên môn họ rất giỏi. Thứ 3: hiện nay Việt Nam chúng ta đã đào tạo Cử nhân chuyên khoa 1 xét nghiệm tại đại học Y Hà Nội, Thạc sỹ Xét nghiệm tại đại học Y Dược TP HCM rồi, Bộ Y tế cũng nên chú trọng về ngành xét nghiệm hơn. trân trọng kính chào.