Công văn và mẫu báo cáo yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng phôi CCHN và GPHĐ của Sở Y tế

Thực hiện Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, ngày 23/02/2017 Cục Quản lý Khám chữa bệnh có công văn số 199/KCB-HN gửi các Sở Y tế về việc hướng dẫn sử dụng phôi CCHN và phôi GPHĐ theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP đồng thời yêu cầu báo cáo tình hình cấp, sử dụng phôi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh

1. Công văn yêu cầu báo cáo
2. Mẫu Báo cáo kèm công văn số 199

CÙNG DANH MỤC

0 comments