Đồng bộ danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục giá dịch vụ mới theo Thông tư liên tịch 37

Ngày 29/10/2015, Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Để triển khai thực hiện Thông tư này, cần phải đồng bộ tương đương với danh mục dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014.

Ngày 21/01/2016, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đã có công văn số 84/KCB-QLCL gửi Giám đốc các bệnh viện trực thuộc Bộ thuộc các Tiểu ban của Hội đồng danh mục kỹ thuật y tế quốc gia đề nghị khẩn trương thực hiện việc đồng bộ giữa danh mục kỹ thuật và giá dịch vụ mới ban hành.

Nội dung Công văn số: 84/KCB-QLCL ngày 21 tháng 01 năm 2016
V/v: đồng bộ danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, 50 với danh mục Giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 37

. Kính gửi: Giám đốc các bệnh viện (có tên trong danh sách đính kèm),

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc khẩn trương đồng bộ danh mục dịch vụ kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 và Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014, tương đương với danh mục giá dịch vụ y tế ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 để kịp áp dụng giá thanh toán bảo hiểm y tế tại các bệnh viện đồng hạng trên cả nước,

Nguyên tắc xác định tương đương dựa vào 2 yếu tố: Quy trình chuyên môn và Giá dịch vụ kỹ thuật. Những dịch vụ kỹ thuật không đồng bộ tương đương được với các dịch vụ cụ thể trong TTLT 37/2015/TTLT-BYT-BTC thì được phép đồng bộ vào nhóm “Các thủ thuật còn lại khác”.

Đề nghị Giám đốc bệnh viện khẩn trương phân công nhiệm vụ theo danh sách gửi kèm, gửi danh sách cán bộ chuyên trách kèm theo địa chỉ email và số điện thoại di động về Cục quản lý khám chữa bệnh. Cục Quản lý khám chữa bệnh sẽ phân quyền và cấp tài khoản để đơn vị đồng bộ danh mục trên phần mềm trực tuyến.

Thời gian thực hiện đồng bộ và báo cáo kết quả về Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 26/01/2016 (khi cần thông tin chi tiết xin liên hệ với Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế, chuyên trách ThS. Phạm Thị Kim Cúc: điện thoại: 0904253734, email: ptcuc.kcb@gmail.com; BS. Hà Thái Sơn 0912477566, email: hathai_son@yahoo.com) để kịp tổng hợp, họp Hội đồng nghiệm thu, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét ban hành./.

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Lương Ngọc Khuê

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
– Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);
– Vụ KHTC (để phối hợp);
– Lưu: VT, QLCL.

Phụ lục 1: Bảng phân công trách nhiệm chính đồng bộ các chuyên ngành.
Chú ý: Các bệnh viện còn lại có trách nhiệm rà soát những danh mục thuộc chuyên ngành của mình nằm trong các chuyên ngành do bệnh viện khác chịu trách nhiệm chính.
Screenshot 2016-01-22 04.45.39Screenshot 2016-01-22 04.46.05

Download

CÙNG DANH MỤC

39 comments

 • Tôi không tìm thấy mục “phạm vi hoạt động” trong phần mềm kiểm tra bệnh viện nó nằm ở đâu cả ?

 • Sao cứ chạy theo bảo hiểm xã hội thế nhỉ, lương của nhân viên y tế lấy từ tiền thuế của dân sao lại phải thông qua bhxh để trả lương?mà mấy ông nội đó thì quá nhiều thủ tục rườm rà trong khi lại không nắm hết về chuyên môn y khoa, thật bất cập, nhân viên y tế là để phục vụ nhân dân chứ không phải suốt ngày lo chạy theo những thủ tục trên trời,mất rất nhiều thời gian đó các bác à, và như thế thì lấy đâu ra chất lượng,lấy đâu ra sự ha lòng? 

  • author

   Ý kiến rất hay.
   Về cơ bản BHXH thực hiện theo quy định của nhà nước, Bộ Y tế.
   Quá trình thẩm định chính là họ giúp mình rà soát các quy định,
   Vấn đề là tốc độ hơi chậm.

 • Một số dịch vụ không có trong danh mục kỹ thuật đồng nhất thì tôi lấy giá đấy ở đâu ?

 • trong thông tư 37 có phần quy định tính buồng giường điều trị ban ngày(theo bệnh)Vậy danh mục bệnh điều trị ban ngày như nào ạ?mong admin sớm phản hồi

 • sao không đồng bộ thêm danh mục ICD 10. thống nhất chẩn đoán và phương pháp điều trị

  • author

   Đã xong bản Excel nhưng cần điều chỉnh tên bệnh vì có sự khác nhau giữa cấu trúc tra cứu và cấu trúc bản excel để ứng dụng CNTT

  • author

   Sau khi ban hành (dự kiến trước 1/3) sẽ Upload lên phần mềm quản lý Kiểm tra bệnh viện để các bệnh viện tiện khai báo.
   Đề nghị các anh chị Khai báo dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện theo Thông tư 43, 50 trước

  • author

   Chưa thể đưa bản dự thảo lên vì phải chờ Quyết định phê duyệt.
   Trong lúc chờ đợi BV khai báo Danh mục kỹ thuật của bệnh viện vào Tab “Phạm vi hoạt động” trên Phần mềm Kiểm tra bệnh viện trưc tuyến, để download bản mới nhất.

 • Các bác đã có bản đồng bộ chính thức được phê duyệt chưa ạ để chúng em áp dụng vào phần mềm, chứ 1/3 theo giá mới rồi mà danh mục trong TT37 chư đủ, trong khí đó Thông tư 43-50 thì tới 17-18 ngàn danh mục trong khi TT 37 chỉ có khoảng 1 ngàn 8, như vậy rất khó khăn cho các bệnh viện áp dụng giá mới!

  • author

   Hiện Bộ đang hoàn thiện bản dự thảo và chờ chờ Quyết định phê duyệt.
   Trong lúc chờ đợi BV khai báo Danh mục kỹ thuật của bệnh viện vào Tab “Phạm vi hoạt động” trên Phần mềm Kiểm tra bệnh viện trưc tuyến, để download bản dự thảo mới nhất cho danh mục kỹ thuật của bệnh viện. Cơ chế cập nhật vào phần mềm Quản lý của BV do BV tự quyết định

  • author

   Chưa thể đưa bản dự thảo khi chưa có quyết định phê duyệt.
   Bệnh viện có thể khai báo trên trang Quản lý Kiểm tra bệnh viện (mỗi BV đã có tài khoản), Khai báo toàn bộ danh mục của bệnh viện vào tab Phạm vi hoạt động, sẽ xuất được báo cáo Danh mục tương đương của bệnh viện bản cập nhật nhất.
   Cơ chế cập nhật vào phần mềm quản lý của BV do BV tự quyết định

 • Kính gửi Cục QLKCB, đối với các Bệnh viện tư nhân ở Hà Nội khi đồng bộ danh mục kỹ thuật từ Quyết định 23 sang Thông tư 43 và bổ sung các Danh mục kỹ thuật theo Thông tư 43 sẽ gửi hồ sơ đồng bộ hoặc bổ sung tới cấp chủ quản là Sở Y tế hay Bộ Y tế?

  • author

   Đơn vị chuyển Hồ sơ tới cấp chủ quản là Sở Y tế, Sở Y tế xem xét cuối cùng trình Bộ Y tế phê duyệt.

 • Đối với các Bệnh viện hạng 2/Bệnh viện tư nhân tại Hà Nội khi thực hiện đồng bộ Danh mục kỹ thuật từ Quyết định 23 sang thông tư 43 hoặc Bổ sung các Danh mục kỹ thuật thì Hồ sơ sẽ chuyển tới đơn vị cấp chủ quản là Sở Y tế hay Bộ Y tế để phê duyệt? Giấy phép hoạt động của Bệnh viện là do Bộ Y tế cấp. Lần phê duyệt DMKT đầu tiên do Bộ Y tế cấp theo quyết định 23

  • author

   Hồ sơ sẽ chuyển tới đơn vị cấp chủ quản là Sở Y tế, Sở Y tế xem xét cuối cùng trình Bộ Y tế phê duyệt.

 • Đề nghị CQL hướng dẫn BV cách thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thấy vướng mắc quá: TT 43 đã phê duyệt các dịch vụ kỹ thuật được làm tại BV xong trong TT 37 không có giá và chưa được phiên tương đương nên không có mã tương đương vì vậy khó khăn cho việc chỉ định điều trị và mã hóa dịch vụ y tế kết nối phần mềm giám định; một số dịch vụ kỹ thuật PHCN ở nhi khoa được phê duyệt nhưng phần PHCN người lớn không được phê duyệt (Điện châm điều trị đau thần kinh tọa …) BV không biết áp dụng như thế nào.

 • Đề nghị CQL hướng dẫn BV cách thực hiện các dịch vụ kỹ thuật thấy vướng mắc quá: TT 43 đã phê duyệt các dịch vụ kỹ thuật được làm tại BV xong trong TT 37 không có giá và chưa được phiên tương đương nên không có mã tương đương vì vậy khó khăn cho việc chỉ định điều trị và mã hóa dịch vụ y tế kết nối phần mềm giám định; một số dịch vụ kỹ thuật PHCN ở nhi khoa được phê duyệt nhưng phần PHCN người lớn không được phê duyệt (Điện châm điều trị đau thần kinh tọa …) BV không biết áp dụng như thế nào. 

 • Bộ Y tế ơi. BHXH dựa vào văn bản Bộ Y tế để bắt bẻ bệnh viện nhiều vấn đề về danh mục dịch vụ kỹ thuật.Ví dụ: Bệnh viện làm Phẩu thuật vết thương đơn giản vùng hàm mặt, BHXH hỏi có khoa Răng hàm mặt không ?Phẩu thuật u bao hoạt dịch; Phẩu thuật u phần mềm đường kính dài dưới 5 cm… BHXH hỏi có khoa Ung bướu không?Nếu không có bác sỹ chuyên khoa/khoa theo chuyên khoa thì BHXH không thanh toán.Xin hỏi Ý kiến Bộ Y tế

  • author

   Đa số các BV làm rất tốt, nhưng vẫn còn một số cơ sở làm chưa tốt, không trung thực, trục lợi với số tiền rất lớn.
   Do vậy BHXH Việt Nam phải giám định rất kỹ lưỡng để bảo toàn quỹ.
   Về căn cứ giám định, BHXH Việt Nam vẫn dựa vào các quy định chuyên môn do Bộ Y tế ban hành, tuy nhiên các văn bản này đã được áp dụng để giám định theo hướng có lợi cho việc bảo toàn quỹ BHYT.

 • Phòng khám đa khoa khu vực có đủ nhân lực :BS CK1 , cán bộ từ trung cấp trở lên như  điêu dưỡng , nữ hộ sinh , lưu bệnh nhân nội trú , phương tiện cấp cứu đầy đủ nhưng bảo hiểm y tế không cho tiêm Cfotaxime , cấm truyền Ringerlactate .. bộ y tế vẫn chấp nhận .. hê. hê . Bọn em xin bái cụ.

  • author

   Phòng khám đa khoa khu vực thuộc bệnh viện hoặc trung tâm y tế 2 chức năng và được UBDN giao chỉ tiêu giường bệnh điều trị nội trú

 • Xin hỏi các kỹ thuật mà không có tên trong Thông tư 43 thì làm sao thực hiện được, trong Thông tư 43 không có thì cũng không có giá trong Thông tư 37 luôn.

 • trong thông tư 37 có 3 danh mục kỹ thuật : tập vận động đoạn chi trên , tập vận đôg đoạn chi dưới , tập vận động toàn thân nhưng trong thông tư 43, 50 lại ko có….vậy phải làm thế nào ??? dừng 3 danh mục ky thuat trên lại hay sao addmin ???

 • ad cho tôi hỏi, tôi đang làm quy trình kỹ thuậtTT 43,nhưng có 1 số mục xét nghiệm tôi không thấy TT 43 có. vd như Xét nghiêm Tinh dịch đồ, thời gian máu đông,…

Quản lý thông tin

Hành Trình Đỏ 2019: Không còn thiếu máu điều trị

Hành trình Đỏ 2019 đã thu hút hàng vạn người dân đến tham gia, đã tổ chức được 265 ngày hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng ngay tại các địa phương; tiếp nhận được hơn 85.000 đơn vị máu.  Đây là những con số ấn tượng được đưa […]