Phụ-lục-Danh-mục-tương-đương-ban-hành-kèm-quyết-định-4442-25072018

Phụ-lục-Danh-mục-tương-đương-ban-hành-kèm-quyết-định-4442-25072018

Phụ-lục-Danh-mục-tương-đương-ban-hành-kèm-quyết-định-4442-25072018

8 comments

  • Cho e hỏi chút: Trong trang “Hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện” thì đưa ra mã tương đương nhưng trong quyết định 4442 hoàn toàn không có.Ví dụ: trong trang”Hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện” 03.3911.0201 thay băng cắt chỉ tương đương với thay băng vết thương chiều dài trên 15-30cm.Còn trong qđ 4442 thì hoàn toàn không hề có mã này. mà chỉ có mã 15.0303.2047 (đang chờ sửa). Vậy là trang “Hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện” hoàn toàn sai. em gọi điện 3 lần sdt trong trang đó cũng khộng ai bắt máy.

    • author

      Bạn chú ý những mã chưa có Số Quyết định tương đương là những mã đang làm thủ tục ban hành bổ sung. Bệnh viện chỉ thực hiện những mã đã có số Quyết định tương đương (vd: 4442/QĐ-BYT)

  • Cho e hỏi cái này đính chính vs sửa đổi chuẩn nhất đến thời điểm này phải k ạ?

  • đang chờ bổ sung, vậy những cũ đã hủy nhưng chưa bổ sung có sử dụng được không

  • sao chỉnh gì kỷ vậy. đang yên đang lành làm cho rối lên. những mã nhi khoa liên liên quan đến dịch vụ điện châm hủy rồi lấy gì làm

  • Trong phụ lục này k có mã TT 15 VD 15.8D01.0307, trong qlbv.vn cũng không có. Trong danh mục ánh xạ với BHYT bắt buộc phải có mã này. xin hỏi lấy bản Excel mã TT 15 ở đâu?