Liên hệ

Thông tin liên hệ

Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế
Địa chỉ: 138A Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại: (+84-4): 6.273 3082
Fax: (+84-4) 6.273 3389
Email: qlbv.vn@gmail.com