Mẫu Hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện

Mẫu Hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện

Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện sử dụng chung tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Y tế.