Các phương pháp cung cấp tài chính trong hệ thống y tế

Các phương pháp cung cấp tài chính trong hệ thống y tế

Phương pháp tài chính hay phương thức chi trả (financing method) là cách thức trong đó tiền được phân phối tới người sản xuất để chi trả các chi phí sản xuất. Phương pháp tài chính là một công cụ quan trọng để quản lý y tế.

Hướng dẫn xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Hướng dẫn xóa bộ nhớ cache của trình duyệt

Hiện nay Hệ thống Quản lý hành nghề y, Báo cáo trực tuyến của Cục Quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế đã được chuyển sang hệ thống server nâng cấp với dung lượng lưu trữ, khả năng bảo mật, khả năng xử lý cao gấp nhiều lần. Tuy nhiên một số máy tính của đơn vị chưa truy cập được do trong trình duyệt còn lưu cache của hệ thống cũ. Chúng tôi xin đăng hướng dẫn xoá cache của trình duyệt để các đơn vị tham khảo. Trường hợp cần hỗ trợ đề nghị liên hệ qua email qlbv.vn@gmail.com

Niên giám thống kê y tế năm 2013

Niên giám thống kê y tế năm 2013

Niên giám thống kê y tế năm 2013

Niên giám thống kê y tế năm 2012

Niên giám thống kê y tế năm 2012

Niên giám thống kê y tế năm 2012  

Niên giám thống kê y tế năm 2011

Niên giám thống kê y tế năm 2011

Niên giám thống kê y tế năm 2011

Niên giám thống kê y tế năm 2010

Niên giám thống kê y tế năm 2010

Niên giám thống kê y tế năm 2010

Bộ Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Bộ Y tế triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Ngày 02/07/2015, Bộ Y tế triển khai Lễ công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 Hệ thống nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng

Xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các BV cùng hạng

Ngày 23/6/2015 Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế có Công văn số 4374/BYT- KHTC về việc đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Rà soát và đề xuất định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế

Rà soát và đề xuất định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế

Công văn số 4285/BYT-KH-TC ngày 18/6/2015 của Vụ Kế hoạch Tài chính về rà soát và đề xuất định mức làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ y tế

Danh bạ Điện thoại đường dây nóng bệnh viện theo tỉnh/Tp

Danh bạ Điện thoại đường dây nóng bệnh viện theo tỉnh/Tp

Ngày 22/11/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.