Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1) cho 6 chuyên khoa

Ban hành danh mục kỹ thuật tương đương (đợt 1) cho 6 chuyên khoa

Thực hiện Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định đối với các phẫu thuật, thủ thuật các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chưa được quy định mức giá cụ thể tại Thông tư liên tịch số 37, thì áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện, Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế làm đầu mối, phối hợp với Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Bảo hiểm Y tế, Cục Y dược Cổ truyền, các Tiểu ban của Hội đồng danh mục kỹ thuật khám chữa bệnh và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam xây dựng dự thảo danh mục theo đúng quy định.

Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch số 37 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng

Ngày 29/10/2015, liên bộ Bộ Y tế – Bộ Tài chính ban hành Thông tư Liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định danh mục giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Báo cáo tình hình khám, chữa bệnh 3 ngày Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Báo cáo tình hình khám, chữa bệnh 3 ngày Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016

Nhân dịp năm mới, xuân về kính chúc các đồng chí cán bộ y tế đang thường trực tại nhiều vị trí khác nhau, từ bên giường bệnh đến công tác an ninh, hậu cần, quản lý, thường trực báo cáo Tết lời chúc Năm mới Sức khỏe – Hạnh phúc – An khang – Thịnh vượng và đạt nhiều thành tích mới.
kcb.vn xin trích đăng từ Báo cáo nhanh về công tác y tế 03 ngày Tết (ngày 07 – 09/02/2016) của Bộ Y tế báo cáo Văn phòng Chính phủ như một sự ghi nhận của ngành đối với những nỗ lực của tất cả các đồng chí.

Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các Bộ, ngành thực hiện một số công việc để bảo đảm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết.

Thông báo việc tách server 2 Hệ thống Báo cáo trực tuyến, Kiểm tra bệnh viện và QL Hành nghề Y

Thông báo việc tách server 2 Hệ thống Báo cáo trực tuyến, Kiểm tra bệnh viện và QL Hành nghề Y

Từ ngày 4/01/2016, nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu và tốc độ hoạt động của hệ thống, Cục Quản lý khám chữa bệnh tách riêng hệ thống server của 2 Hệ thống Quản lý hành nghề y (QL cấp chứng chỉ hành nghề, QL Giấy phép hoạt động) và Hệ thống Quản lý Báo cáo trực tuyến (Bao gồm: Kiểm tra bệnh viện, Đường dây nóng, Báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm, Báo cáo Thống kê theo tháng, quý, năm, Báo cáo Tết, Hệ thống quản lý Hồ sơ bệnh án (đang xây dựng)).

Dự thảo (bản trình Lãnh đạo Bộ) Danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục giá dịch vụ y tế theo Thông tư 03, Thông tư 04

Dự thảo (bản trình Lãnh đạo Bộ) Danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục giá dịch vụ y tế theo Thông tư 03, Thông tư 04

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh góp ý dự thảo danh mục tương đương giữa Dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 43, Thông tư 50 với danh mục giá dịch vụ y tế theo Thông tư 03, Thông tư 04

Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế năm 2015

Danh sách các Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện tại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế năm 2015

Ngày 30/11/2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký Quyết định số 5064/QĐ-BYT về việc thành lập 5 đoàn kiểm tra đi kiểm tra các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Những câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng bệnh viện

Những câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng bệnh viện

Những câu hỏi thường gặp trong kiểm tra chất lượng bệnh viện

Tài liệu triển khai Kiểm tra, Đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2015

Tài liệu triển khai Kiểm tra, Đánh giá Chất lượng Bệnh viện 2015

Ngày 10/11/2015, tại Viện Y Dược học Dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2015”. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Y Dược Cổ truyền, Bộ Y tế đồng chủ trì Hội nghị.

Hướng dẫn nhập bảng ICD-10 trong báo cáo kiểm tra bệnh viện 2015

Hướng dẫn nhập bảng ICD-10 trong báo cáo kiểm tra bệnh viện 2015

Trong bảng kiểm tra bệnh viện năm 2015 có bảng dữ liệu mới đó là Bảng “Mô hình bệnh tật Tử vong theo ICD-10”. Bảng này thống nhất với Mẫu báo cáo số 15 do Bộ Y tế đã ban hành kèm theo Thông tư 27/2014/TT-BYT ban hành ngày 14/8/2014. Đây là 1 trong những báo cáo quan trọng bậc nhất đối với việc lập chính sách y tế quốc gia, đề nghị các bệnh viện nghiêm túc thực hiện