Chương trình và Tài liệu Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2012 tại Hà Nội

Chương trình và Tài liệu Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á (HMA) 2012 tại Hà Nội

Ngày 13/9/2012, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị quản lý bệnh viện châu Á năm 2012 (HMA 2012) thường niên lần thứ 11. Hội nghị do Bộ Y tế Việt Nam, Trung tâm Y tế quốc tế Johns Hopkins, Ủy ban Hợp tác Quốc tế, Liên đoàn Bệnh viện Quốc tế, Liên đoàn Bệnh viện châu Á, Cục Quản lý bệnh viện Hồng Kông, Công ty tổ chức sự kiện Exedra… phối hợp tổ chức. Hội nghị thu hút sự tham gia của 817 đại biểu, đại diện cho 366 bệnh viện của 24 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 13-14/9/2012.

Chương trình và Tài liệu Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2011 tại Singapore

Chương trình và Tài liệu Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2011 tại Singapore

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2011 được tổ chức vào ngày 1-8/9/2011 tại Resorts World Convention Centre, Singapore. Đây là một kỳ hội nghị đặc biệt kỷ niệm lần thứ 10 của Hội nghị lớn nhất khu vực này. Xin gửi tới bạn đọc chương trình và tài liệu Hội nghị.