Hợp tác có hiệu quả với viện NICE – UK nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Hợp tác có hiệu quả với viện NICE – UK nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Trong hai năm gần đây, Bộ Y tế đã có những hoạt động hợp tác tích cực với Viện Y tế Quốc gia về Chất lượng điều trị, Vương quốc Anh (Viện NICE-UK). Viện NICE (National Institute for Health and Care Excellence) là một viện hàng đầu của Anh và thế giới trong việc xây […]

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2014,  28-29/8 tại Cebu, Philippines

Hội nghị Quản lý bệnh viện Châu Á (HMA) 2014, 28-29/8 tại Cebu, Philippines

Hội nghị quản lý Bệnh viện Châu Á lần thứ 13 (HMA 2014) là một sự kiện quy mô lớn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/08/2014 tại Khách sạn Radisson Blu, thành phố Cebu – Phillippin. HMA là Hội nghị hàng đầu khu vực châu Á về Khoa học Quản lý bệnh viện, […]

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế cần triển khai nhanh, tích cực các mục tiêu đề ra

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Ngành Y tế cần triển khai nhanh, tích cực các mục tiêu đề ra

Ngành Y tế cần triển khai nhanh, tích cực các mục tiêu đề ra  Ngày 8/8, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, định hướng kế hoạch năm 2015 của Bộ Y tế, […]

Công bố “Tiêu chuẩn chất lượng về xử trí đột quỵ áp dụng thí điểm trong bệnh viện ở Việt Nam”

Công bố “Tiêu chuẩn chất lượng về xử trí đột quỵ áp dụng thí điểm trong bệnh viện ở Việt Nam”

Trong hai ngày 16-17/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế, Hội Khoa học kinh tế Y tế Việt Nam, Viện quốc gia về chất lượng chăm sóc và điều trị của Vương quốc Anh (Viện NICE – UK) đã đồng tổ chức hội thảo công bố “Tiêu chuẩn chất lượng về […]

Công văn số 4457/BYT-KCB về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm

Công văn số 4457/BYT-KCB về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định quản lý chất lượng xét nghiệm

>>> Bảng kiểm đánh giá thực hiện thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013, về hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở KCB  >>> Bảng kiểm đánh giá thực hiện thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013, về hướng dẫn quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở KCB 

Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Ngày 27/6, tại Quảng Bình, Bộ Y tế, Cục quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện. Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí […]

Công văn số 517/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 517/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 517/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện down load tại đây

Công văn số 516/KCB-QLCL đề nghị áp dụng thí điểm và mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 516/KCB-QLCL đề nghị áp dụng thí điểm và mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 516/KCB-QLCL đề nghị áp dụng thí điểm và mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện down load tại đây

Công văn số 515/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 515/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện

Công văn số 515/KCB-QLCL mời tham gia xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện down load tại đây

Công văn số 513/KCB-QLCL đề nghị xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng chuyên khoa

Công văn số 513/KCB-QLCL đề nghị xây dựng Tiêu chí đánh giá chất lượng chuyên khoa

Công văn số 513/KCB-QLCL đề nghị xây dựng Tiêu chí  đánh giá chất lượng chuyên khoa down load tại đây