Tài liệu đào tạo 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện (dự án JICA)

Tài liệu đào tạo 9 lĩnh vực thiết yếu trong bệnh viện (dự án JICA)

Với sự giúp đỡ của JICA Nhật Bản, Bộ Y tế đã ban hành bộ tài liệu đào tạo 9 lĩnh vực cơ bản trong bệnh viện. Đây được coi như cẩm nang của các nhà quản lý bệnh viện nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho nhân viên y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện.

Danh bạ Điện thoại đường dây nóng bệnh viện theo tỉnh/Tp

Danh bạ Điện thoại đường dây nóng bệnh viện theo tỉnh/Tp

Ngày 22/11/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 09/CT-BYT về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng.

Hội nghị thường niên lần thứ XIII Câu lạc bộ giám đốc bệnh viện khu vực phía Nam

Hội nghị thường niên lần thứ XIII Câu lạc bộ giám đốc bệnh viện khu vực phía Nam

Ngày 28/11/2014, Câu lạc bộ Giám đốc các bệnh viện khu vực phía Nam đã tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ XIII tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Hội nghị đã vinh dự đón PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y […]

Hội nghị Lập kế hoạch đào tạo chuyển giao kỹ thuật và Kiểm tra bệnh viện 2014

Hội nghị Lập kế hoạch đào tạo chuyển giao kỹ thuật và Kiểm tra bệnh viện 2014

Tài liệu Hội nghị Lập kế hoạch đào tạo chuyển giao kỹ thuật và Kiểm tra bệnh viện 2014, khu vực phía Nam tại Tp.HCM ngày 12/11/2014 Tài liệu Hội nghị Lập kế hoạch đào tạo chuyển giao kỹ thuật và Kiểm tra bệnh viện 2014, khu vực phía Bắc tại Phú Thọ ngày 15/11/2014

Công văn Hướng dẫn Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

Công văn Hướng dẫn Kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện 2014

Truy cập hệ thống kiểm tra chất lượng bệnh viện Quyết định số 4561/QĐ-BYT ngày 3/11/2014 ban hành nội dung Kiểm tra đánh giá Chất lượng BV 2014 Công văn số 1189/KCB-QLCL về hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 Mẫu báo cáo dành cho Bệnh viện Mẫu […]

Ban hành Nội dung Kiểm tra, Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

Ban hành Nội dung Kiểm tra, Đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

Truy cập hệ thống kiểm tra chất lượng bệnh viện Quyết định số 4561/QĐ-BYT ngày 3/11/2014 ban hành nội dung Kiểm tra đánh giá Chất lượng BV 2014 Công văn số 1189/KCB-QLCL về hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014 Mẫu báo cáo dành cho Bệnh viện Mẫu […]

Mẫu báo cáo và công văn 925 – 926/KCB-QLCL về việc triển khai thông tư 19/2013/TT-BYT và khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Mẫu báo cáo và công văn 925 – 926/KCB-QLCL về việc triển khai thông tư 19/2013/TT-BYT và khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện

Công văn số 925/KCB-QLCL về việc triển khai thông tư 19/2013/TT-BYT down load tại đây Công văn số 926/KCB-QLCL về việc khảo sát triển khai đánh giá chất lượng và xin góp ý bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện  down load tại đây Mẫu báo cáo cho công văn 925, 926/KCB-QLCL download […]

Chất lượng bệnh viện phụ thuộc người đứng đầu

Chất lượng bệnh viện phụ thuộc người đứng đầu

Ngày 3/12/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện có 5 phần với 83 tiêu chí, hơn 1.500 tiểu mục. Sau một thời gian thực hiện, Bộ tiêu chí được đông […]

Thái Bình đi đầu trong cả nước  trong trừ bệnh phong cấp huyện, cấp tỉnh

Thái Bình đi đầu trong cả nước trong trừ bệnh phong cấp huyện, cấp tỉnh

Kiến Xương và Quỳnh Phụ đã được công nhận là 2 huyện đầu tiên của tỉnh Thái Bình và toàn quốc đạt tiêu chí loại đạt tiêu chí loại trừ bệnh phong cấp huyện theo Thông tư số 17 của Bộ Y tế . Ngày 10/9/2014, Sở y tế Thái Bình tổ chức Hội nghị […]

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2013

Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện và hướng dẫn kiểm tra bệnh viện năm 2013

Quyết định số 4858/QĐ-BYT ngày 3/12/2013 về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện down load tại đây Công văn số 1158/KCB-QLCL ngày 05/12/2013 về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2013 down load tại đây Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh […]

Quản lý hành nghề y

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN

Phiếu khảo sát thực trạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân phục vụ quá trình xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân. Ban hành kèm theo công văn số 273/KCB-HN ngày 10 tháng 3 năm 2017 v/v góp ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn xếp hạng cơ sở KBCB tư nhân