Bộ Y tế đẩy mạnh cải cách hành chính

Để từng bước hiện đại hóa hành chính, Bộ Y tế nâng cấp 19 chức năng cổng thông tin điện tử của Bộ, 22 chuyên mục được bổ sung mới

100% cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã sử dụng hộp thư điện tử có tên miền @moh.gov.vn để trao đổi công việc, triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử tại tất cả các vụ, cục, tổng cục thuộc Bộ Y tế.

image

Họp công bố dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Tất cả các dịch vụ công được cung cấp ở cấp độ 2 và 3 và đã có 8 dịch vụ công ở cấp độ 4 trong lĩnh vực dược, an toàn thực phẩm và quản lý nhập khẩu trang thiết bị. 100% các vụ, cục, văn phòng bộ, thanh tra bộ đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và trong giai đoạn 2011-2015, đã xây dựng và ban hành được 204 quy trình. Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 30c/NQ-CP, trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện thể chế ngành y tế đáp ứng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt mức trên 80% vào năm 2020; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ, ngành y tế có số lượng, cơ cấu hợp lý đủ trình độ năng lực thi hành công vụ, áp dụng theo vị trí việc làm; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Bộ.

Hiện, Bộ Y tế quản lý 386 thủ tục thuộc 15 lĩnh vực, trong đó có 91 thủ tục hành chính, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan tới quản lý dân cư. Hầu hết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế đã được rà soát, đã xây dựng phương án đơn giản hóa 225 thủ tục hành chính; thực hiện rà soát 8 nhóm thủ tục hành chính trọng tâm và đề xuất sửa đổi 14 thủ tục và bãi bỏ 1 thủ tục. Việc ban hành mới, công khai các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 23-4-2013 hướng dẫn đơn giản hóa các thủ tục khám chữa bệnh, do đó quy trình khám bệnh đã giảm còn 7 bước, giảm thời gian khám bệnh trung bình là 48,5 phút.
Trần Ngọc Kha

0 comments

Quản lý thông tin

Hướng dẫn Triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong 3 ngày, 4/7 tại TP.Hồ Chí Minh, 5/7 tại Hà Nội, và 9/7/2018 tại Đà Nẵng, Bộ Y tế phối hợp với BHXH Việt Nam triển khai Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. PGS.TS. Phạm Lê Tuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì cả ba Hội nghị