Báo cáo công tác giám định y khoa

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Giám định y khoa (GĐYK), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác GĐYK năm 2016 và kế hoạch năm 2017, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất của địa phương, đơn vị nhằm tăng cường công tác GĐYK

>> Mẫu báo cáo số 01 (.doc)

>> Mẫu báo cáo cơ sở giám định y khoa_02 (.doc)

Các mẫu báo cáo được đăng tải trên webside: http//kcb.vn. Báo cáo của các đơn vị xin gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) trước ngày 10/12/2016 và gửi về email: nghi_tranngoc@yahoo.com.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS Trần Ngọc Nghị, Phó trưởng Phòng Phục hồi chức năng và Giám định, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế, ĐT: (04)62732102, hoặc ĐTDĐ: 0913066596.

0 comments