Bảng chấm điểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân ban hành kèm theo công văn số 1848/KCB-HN ngày 18/12/2017

Công văn số 1848/KCB-HN ngày 18/12/2017 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương với các bệnh viện tư nhân

>> CV so 1848 ngay 18.12.2017 vv phan tuyen chuyen mon ky thuat va xep hang tuong duong voi cac bv tu nhan

>> Bang-tu-cham-diem

0 comments